Sök

Avdelningen för ledningsvetenskap och försvarssystem

På avdelningen arbetar forskare och lärare som är uppdelade på tre sektioner: ledningssektionen, sektionen för militärtekniska system och sektionen för militärtekniska tillämpningar.

Överstelöjtnant Ylva Pekkari är avdelningschef.

Ledningssektionen

Ledningsvetenskap handlar om att veta vad som måste göras för att nå uppsatta mål i en kris- eller krigssituation. Ledningssektionen bidrar till utveckling av ämnet och förmåga genom att utbilda och medverka i utvecklingsverksamhet inom området. Målgrupperna är främst officerare på Försvarshögskolans programbundna utbildning, civila studerande, Försvarsmakten samt andra myndigheter.

Chef för ledningssektionen är överstelöjtnant Ingemar Bengtsson.

Sektionen för militärtekniska system

Inom ämnet militärteknik studeras hur tekniken och tekniska system inverkar på och påverkas av militär verksamhet. Ämnet militärteknik är nyttoinriktat och omfattar vilken militär effekt som är möjlig att uppnå med användning av en viss teknik samt under vilka förutsättningar detta är möjligt. Militärteknik studerar även vilka nya militära möjligheter nyutvecklad teknik liksom en annorlunda användning av befintlig teknik kan ge. Militärteknik forskar och undervisar således om nyttan av teknik för militära syften.

Sektionen sammanhåller utbildning inom militärteknik på avancerad nivå.

Chef för sektionen för militärtekniska system är överstelöjtnant Michael Reberg.

Sektionen för militärtekniska tillämpningar

Inom ämnet militärteknik studeras hur tekniken och tekniska system inverkar på och påverkas av militär verksamhet. Ämnet militärteknik är nyttoinriktat och omfattar vilken militär effekt som är möjlig att uppnå med användning av en viss teknik samt under vilka förutsättningar detta är möjligt. Militärteknik studerar även vilka nya militära möjligheter nyutvecklad teknik liksom en annorlunda användning av befintlig teknik kan ge. Militärteknik forskar och undervisar således om nyttan av teknik för militära syften.

Sektionen sammanhåller utbildning inom militärteknik på officersprogrammet

Chef för sektionen för militärtekniska tillämpningar är överstelöjtnant Carl von Gerber.

Dela: