Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik

På avdelningen arbetar forskare och lärare som är uppdelade på fyra sektioner: ledningssektionen, spelsektionen, sektionen för militärtekniska system och sektionen för militärtekniska tillämpningar.

Chef för avdelningen är överstelöjtnant Thomas Uneholt.

Ledningssektionen

Ledningsvetenskap handlar om att veta vad som måste göras för att nå uppsatta mål i en kris- eller krigssituation. Ledningssektionen bidrar till utveckling av ämnet och förmåga genom att utbilda och medverka i utvecklingsverksamhet inom området. Målgrupperna är främst officerare på Försvarshögskolans programbundna utbildning, civila studerande, Försvarsmakten samt andra myndigheter.

Chef för ledningssektionen är överstelöjtnant Per Barius.

Spelsektionen

Sektionen utbildar och forskar i hur krigsspel kan användas för att pröva praktiska tillämpningar av teorier inom militär utbildning. Den huvudsakliga uppgiften är att utveckla teorier, skapa förutsättningar och ge avancerat stöd för användandet av spel och spelande i militära aktiviteter.

Det finns en lång militär tradition av att använda spel för att träna och utbilda personal samt att belysa svåra problem som finns i krig och krigföring. Genom att lägga en vetenskaplig grund för teorier kring spel och spelbaserat lärande, dokumenteras och struktureras kunskapsområdet. Det finns främst tre identifierade kunskapsområden som spelsektionen hanterar: Gaming studies (Spelvetenskap), Gaming Design (Speldesign) och Spelpraktik.

Spelsektionen finansieras främst av Försvarsmaktens FoT-program i projektet Spel för konflikthantering och krig, Detta projekt sker i samverkan med spelforskning inom FOI och FMV.

Tillförordnad chef för spelsektionen är Staffan Granberg.

Sektionen för militärtekniska system

Inom ämnet militärteknik studeras hur tekniken och tekniska system inverkar på och påverkas av militär verksamhet. Ämnet militärteknik är nyttoinriktat och omfattar vilken militär effekt som är möjlig att uppnå med användning av en viss teknik samt under vilka förutsättningar detta är möjligt. Militärteknik studerar även vilka nya militära möjligheter nyutvecklad teknik liksom en annorlunda användning av befintlig teknik kan ge. Militärteknik forskar och undervisar således om nyttan av teknik för militära syften.

Sektionen sammanhåller utbildning inom militärteknik på avancerad nivå.

Chef för sektionen för militärtekniska system är överstelöjtnant Michael Reberg.

Sektionen för militärtekniska tillämpningar

Inom ämnet militärteknik studeras hur tekniken och tekniska system inverkar på och påverkas av militär verksamhet. Ämnet militärteknik är nyttoinriktat och omfattar vilken militär effekt som är möjlig att uppnå med användning av en viss teknik samt under vilka förutsättningar detta är möjligt. Militärteknik studerar även vilka nya militära möjligheter nyutvecklad teknik liksom en annorlunda användning av befintlig teknik kan ge. Militärteknik forskar och undervisar således om nyttan av teknik för militära syften.

Sektionen sammanhåller utbildning inom militärteknik på officersprogrammet

Chef för sektionen för militärtekniska tillämpningar är kommendörkapten Ola Thunqvist.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.