Sök

Programledning Högre officersprogrammet

Programledningen ansvarar för att genomföra, utvärdera och utveckla Försvarshögskolans Högre officersprogram

Överste, dr. Anders Palmgren är avdelningschef.

Det högre officersprogrammet är en militär uppdragsutbildning för officerare som gått officersprogrammet. Programmet är ett- eller tvåårigt och leder till magister- respektive masterexamen i krigsvetenskap.

Därutöver ansvarar man för Taktisk stabskurs som är en uppdragsutbildning som främst vänder sig till reservofficerare.

Utbildningarna genomförs på beställning av Försvarsmakten.

Det högre officersprogrammet ersatte under hösten 2018 den tidigare Stabsutbildningen och Högre stabsofficersutbildningen.

Anders Palmgren

Avdelningschef, Programchef högre Officersprogrammet

Anders.Palmgren@fhs.se +46 8-55342641
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.