Språk

Språk

Dagens samhälle blir allt mer globaliserat och det svenska försvaret gör allt fler internationella insatser. Samtidigt ökar samarbetet mellan länder i kris- och säkerhetsfrågor. Språkkunskaper blir då en viktig faktor för framgångsrikt arbete. Kunskap om språk och kulturer underlättar kommunikation och samarbeten i internationella insatser.

Om språk

Både inom försvaret och övriga samhället är språk och kunskap om kulturer en viktig framgångsfaktor. Dagens mångkulturella samhälle med allt fler globala företag kräver medarbetare som kan och förstår flera språk och kulturer. Arbete i internationella miljöer innebär ofta ett mångkulturellt samman­hang där du måste kunna balansera mellan till exempel olikheter i seder, livsåskådning och normsystem. Att lära sig språk är ett sätt att lära sig dessa seder och kulturer.

Försvarshögskolans språkkurser

Språkundervisningen på Försvarshögskolan är mer inriktad på färdighetsträning än många andra språkkurser. Många Natoländer har inspirerats av det sätt som vi har integrerat undervisningen med andra typer av ämnen. Genom att läsa ditt fackämne på ett annat språk lär du dig ett språkområde du annars inte skulle komma i kontakt med, till exempel engelskans militära fackspråk.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler
Dela: