Statsvetenskap

Statsvetenskap

En statsvetares uppgift är att ta reda på vilka grupper som har makten, hur den fördelas och hur den omfördelas.

Vad är statsvetenskap?

Inom statsvetenskap studerar man samhällets spelregler genom att analysera politik och politiska system. En central aspekt inom statsvetenskapen är makt – förmågan hos en grupp eller individ att styra eller påverka människor och samhälle. Man tittar till exempel på vilka det är som har makt; politiker, organisationer, massmedia eller någon annan grupp? Vilka politiska ideologier och idéer utgör grunden för deras agerande? Och inom vilka ramar kan de utöva sin makt?

Inom statsvetenskap studeras såväl det lokala politiska systemet (till exempel kommuner), som det nationella (till exempel riksdagen) och internationella (till exempel EU och FN). Utifrån förutsättningarna i de systemen undersöker man vilka politiska handlingsmöjligheter som finns, och vilka konsekvenser dessa får om de genomförs.

När används statsvetenskap?

Politik och samhällets förutsättningar är ett ämne som rör alla, och som därför används i en rad olika sammanhang. Det används för strategisk planering inom politik och samhälle, eller för analys i samband med biståndsarbete eller vid militära insatser.

Unik inriktning på kris och konflikt

Statsvetenskap vid Försvarshögskolan har ett tydligt fokus på kriser, krig och konflikter. Lite tillspetsat kan man säga att vi studerar politik när den betyder som mest. Våra forskare är experter inom krishantering och säkerhetspolitik, vilket så klart även ger avtryck i utbildningen.

Linnea läser statsvetenskap

Linnea Hylén läser första året på kandidatprogrammet i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, med inriktning krishantering och säkerhet.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler