Sök

Sök

Ett nytt totalförsvar på Gotland – en modern Gutasaga

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Länsstyrelsen Gotland arrangerar tillsammans med Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS), och i samverkan med Gotlands regemente, en förmiddag med föredrag och diskussioner utifrån olika perspektiv på totalförsvarsutvecklingen.

Seminariet äger rum under Almedalsveckan 2019.

Om seminariet

Huvudfrågorna är; vad är värt att skydda och försvara? Vilka utmaningar finns inom totalförsvarsutvecklingen på regional nivå, hur säkerställer vi självförsörjning och hur tänker Gotland kring beredskapstrappan?

9.00-9.20: Inledning och ramverk

Landshövding Anders Flanking, Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow och Regementschef.

9.20-10.05: Därför ska Gotland skyddas och försvaras

En diskussion om försvarsvilja och motståndskraft. Försvarsvilja förr och nu. Vad är värt att skydda och försvara idag?

  • Björn von Sydow, ordförande Försvarsberedningen
  • Amy Rankin, strateg i kris- och beredskapsfrågor Länsstyrelsen Gotland
  • Anna Olsson-Bredin, löjtnant, Försvarsmakten Gotland
  • Jenny Deschamps-Berger, enhetschef, Försvarshögskolan/CTSS

1005-1015: Paus

10.15-11.00 Totalförsvarsplanering på regional nivå - Utmaningar och lägesbild

  • Kicki Scheller, försvarsdirektör, Länsstyrelsen Gotland
  • Fredrik Lindgren, samordnare beredskapsplanering, Länsstyrelsen Uppsala
  • Jerker Svensson, Överstelöjtnant Försvarsmakten Gotland
  • Fredrik Bynander, docent och centrumchef, Försvarshögskolan/CTSS

11.05-11.50: Hur gör Gotland när beredskapen höjs – några tankar

Länsstyrelsens och Gotlands regementes tankar kring beredskapshöjningar.
Hur använder vi beredskapstrappan och hur säkerställer vi självförsörjning?

11.50-12.00: slutkommentarer

  • Länsråd Peter Molin
  • Regementschef Mattias Ardin.

Moderatorer

Bengt Axelsson, Brigadgeneral och Strategisk rådgivare Försvarshögskolan/CTSS och Jenny Deschamps-Berger, Enhetschef Försvarshögskolan/CTSS

Mer information

Datum: 2 juli 2019
Tid: 09.00—12.00
Plats: Länsstyrelsen Gotland, residensets nedre trädgård, norra delen, Korsgatan 4, Visby
Dela: