Sök

Sök

Årsstämma civila sektionen

Den 8 oktober kallar studentkårens civila sektion till årsstämma för att tillsätta nya medlemmar.

Den civila sektionen ansvarar för studiebevakning av civila utbildningar på Försvarshögskolan på avancerad- och grundnivå, och arbetar för att all utbildning har hög kvalitet och genomförs på ett rättssäkert sätt. Detta innebär bland annat att sektionen förser studentrepresentanter till Försvarshögskolans olika ämnesråd och programråd. De poster som utlyses är studentrepresentanter till ämnesråden i form av ordinarie representant eller suppleant, samt en sektionsföreträdare att leda sektionen. 

Poster som ska tillsättas

Deadline för att skicka in sin kandidatur i förväg är 7 oktober klockan 17.00. Det går även att kandidera på plats på årsstämman. Följande poster ska tillsättas:

 • Sektionsföreträdare

Ämnesrådsrepresentanter

 • Statsvetenskap (ordinarie)
 • Statsvetenskap (suppleant)
 • Folkrätt (ordinarie)
 • Folkrätt (suppleant)
 • Krigsvetenskap (ordinarie)
 • Krigsvetenskap (suppleant)
 • Ledarskap under påfrestande förhållanden (ordinarie)
 • Ledarskap under påfrestande förhållanden (suppleant)
 • Ledningsvetenskap (ordinarie)
 • Ledningsvetenskap (suppleant)
 • Militärhistoria (ordinarie)
 • Militärhistoria (suppleant)
 • Försvarssystem (ordinarie)
 • Försvarssystem (suppleant)

Programrådsrepresentanter

 • Kandidatprogramråd (ordinarie)
 • Kandidatprogramråd (suppleant)
 • Masterprogramråd (ordinarie)
 • Masterprogramråd (suppleant)

Mer information

Datum: 8 oktober 2019
Tid: 16.00—18.00
Plats: Leijonsköldska salen
Dela: