Sök

Sök

Samtal med Lena Hallin

Lena Hallin

Försvarshögskolans studentkår och Folk och Försvar bjuder in till ett samtal med Lena Hallin, chef för Must.

Det yttre underrättelsehotet mot Sverige fortsätter att intensifieras och den säkerhets- och försvarspolitiska hotbilden har blivit allt mer komplex. Rysslands revisionistiska utrikespolitik, instabiliteten i Mellanöstern, och geopolitiska skiften i östra Asien är några av de svåra frågor svenska beslutsfattare har att ta ställning till i utformningen av utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken.

Till hjälp i det här arbetet finns den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Must har som huvuduppgifter att kartlägga yttre hot mot Sverige medan SÄPO har ett nationellt uppdrag. Must tar bland annat fram och presenterar kvalificerat underlag baserat på underrättelseinhämtning till regering och försvarsmaktsledning.

Utmaningar för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik

Generalmajor Lena Hallin är nytillträdd chef för Must. Tillsammans med henne kommer vi diskutera Musts verksamhet, de många utmaningar som Sveriges utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik står inför, samt vad vi kan göra för att värna vår trygghet och nationella intressen. På vilka sätt förändras det säkerhetspolitiska landskapet? Vilka är de främsta statliga eller icke-statliga hoten som Sverige står inför? Vilken roll spelar Must i att hålla Sverige säkert och värna våra nationella intressen? Hur balanserar Must mellan att informera allmänheten om sin verksamhet med de hemlighetskrav som finns i underrättelse- och säkerhetsvärlden? Hur bidrar Must till att understödja försvarets internationella insatser?

Om Lena Hallin

Generalmajor Lena Hallin har varit chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must sedan våren 2019. Dessförinnan har hon varit förbandschef vid Ledningsregementet, försvarsattaché i London, och ledningssystemchef i Försvarsmakten. Senast innan hon tillträdde som chef för Must var hon militär rådgivare vid Utrikesdepartementet.

Anmälan

Mejla sekreterare.karen@fhs.se om du vill delta. Då det finns ett begränsat antal platser så får du ett bekräftelsemejl när alla platser är tillsatta.

Samtalet börjar 16.00 den 30e oktober (onsdag) och fika kommer serveras från 1545. Plats meddelas vid senare tillfälle. Då FoF livesänder samtalet stänger vi dörrarna vid samtalets start och det är därför viktigt att ni kommer i tid.

Mer information

Datum: 30 oktober 2019
Tid: 15.45—17.00
Plats: Försvarshögskolan
Dela: