Sök

Sök

Informationsträff med Försvarsmakten om officersyrket

Vad är egentligen skillnaden på ett regemente och en flottilj? Vad betyder alla stjärnor och vinklar på militärernas uniformer? Kan man tillgodoräkna en akademisk examen om man vill utbilda sig till officer?

Kom och lyssna på när militära lärare, studenter och anställda berättar om Försvarsmakten som organisation och hur det är att jobba som officer. Få bättre förståelse för era studiekamrater och lärare i uniform, kanske i syfte att själv kunna söka anställning i Försvarsmakten eller bara för att få samtalen i mässen att flyta på lite lättare.

Evenemanget arrangeras av Försvarshögskolans studentkår.

Mer information

Datum: 17 december 2019
Tid: 15.00—17.30
Plats: Leijonsköldska
Dela: