Sök

Sök

Disputation Magnus Christiansson

30 oktober försvarar Magnus Christiansson sin avhandling ”Defence transformation in Sweden. The strategic governance of pivoting projects 2000-2010”.

Magnus Christiansson, forskare vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan, undersöker i sin avhandling hur omställningen av det svenska försvaret gick till under början av 2000-talet.

Genom att titta på tre olika projekt; den nordiska stridsgruppen Nordic Battle Group, försvarsmaktens nya materialstrategi och insatsen i Afghanistan, kartlägger han hur beslutsprocesserna ser ut och hur det civil-militära samarbetet går till i gränslandet mellan regeringskansliet och Försvarsmakten som myndighet.

Resultaten visar bland annat att den etablerade forskningen har en förlegad bild av hur politiken styr beslutsprocesserna och att den militära organisationen i praktiken fungerar mer som ett nätverkssystem än som en rent hierarkisk organisation i omställningsarbetet.

Magnus Christiansson som disputerar vid den statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet kommer att försvara sin avhandling på Försvarshögskolan i Sverigesalen där antalet platser är begränsat. Disputationen sänds också via zoom, anmäl dig nedan för att delta på plats eller få en länk.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 oktober klockan 12.00.

Mer information

Datum: 30 oktober 2020
Tid: 10.00—13.00
Plats: Sverigesalen Försvarshögskolan, sänds via Zoom
Dela: