Sök

Sök

Disputation Alicia Ohlsson

Porträtt av Alicia Ohlsson.

Den 21 oktober försvarar Alicia Ohlsson sin avhandling ”Adaptive behaviors and skills in high-level military staff work”.

Det övergripande syftet med avhandlingen, som omfattar tre empiriska studier, är att ge en ökad förståelse för anpassningsbeteenden i militärt stabsarbete på hög nivå.

Alicia Ohlsson undersöker bland annat vilka typer av anpassningsbeteenden som ledare använder sig av för att möta de krav som ställs vid arbete i miljöer med stort behov av samverkan. Hon analyserar också vilka relevanta färdigheter som används av militära ledare och officerare på hög stabsnivå, som kan bidra till anpassningsförmåga i miljöer som kräver hög grad av samarbete.

Resultaten visar att individer använder olika beteenden för att hantera organisatoriska krav och utmaningar. Vissa beteenden kan betraktas som reaktiva, medan andra är mer proaktiva och anpassningsbara. Resultaten betonar också vikten av nätverkande och god social förmåga för att nå organisatoriska resultat.

– Det kan ha betydelse för framtida studier och för ledarskaps- och organisationsutveckling inom Försvarsmakten, säger Alicia Ohlsson.

Alicia Ohlsson är forskare och legitimerad psykolog vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan. Hon disputerar vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Disputationen sker på distans via Zoom, läs mer på Stockholms universitets webbplats.

Mer information

Datum: 21 oktober 2020
Tid: 10.00—12.00
Plats: Zoom
Kontakt: Alicia Ohlsson , 08-55342958, alicia.ohlsson@fhs.se
Dela: