Sök

Sök

Cyber Challenge 2021

Försvarshögskolan bjuder in till en policyorienterad cybersäkerhetstävling. Sista anmälningsdag 27 november 2020.

Vad handlar tävlingen om?

Försvarshögskolan anordnar en cybersäkerhetstävling med syfte att öka förståelsen kring cyberangrepp, metoder och de utmaningar cyberangrepp medför för regeringar, myndigheter och medborgare.

Tävlingen involverar ett fiktivt scenario som fokuserar på ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår region. Allmän ökad instabilitet har medfört att aktörer alltmer frekvent använder cyberattacker mot kritisk infrastruktur för att uppnå säkerhetspolitiska mål. Detta får effekter för såväl den politiska ledningen, myndigheter, finansiella institutioner som för media. Vårt demokratiska system, den nationella säkerheten och i förlängningen Sveriges suveränitet kan därmed hotas.

Lagens policysvar inkluderar risk- och incidenthantering, strategisk kommunikation, policyutveckling och konsekvensanalys som naturliga delar i syfte att stärka studenters kunskaper om cyberrelaterade policyfrågor.

Vem vänder sig tävlingen till?

Tävlingen vänder sig till dig som studerar vid ett universitet eller lärosäte för högre studier. Studenter söker i lag om fyra (4) elever. Varje lag måste rekrytera en coach som är fakultetsanställd på lagets lärosäte. För att laget ska vara framgångsrikt rekommenderas studenter att bygga laget över institutionsgränser och med olika studieinriktningar.

Studenter från olika universitet och lärosäten kan inte bilda ett lag tillsammans utan varje lag måste vara sammansatt med studenter från samma lärosäte.

Tidigare år har de tre lag som mottagit bäst omdömen av tävlingens domare erbjudits ersättning på upp till 40 000 kr för kostnader som relaterar till resa, kost och logi i samband med Cyber Strategy Challenge i Genève, Schweiz. Med anledning av den pågående pandemin är det ännu oklart om tävlingen i Genève kommer äga rum fysiskt på plats. Om så inte blir fallet kommer de tre lag med bäst omdömen erbjudas ett alternativ pris som tillkännages vid ett senare tillfälle.

Anmälan och information

Anmälan sker genom att skicka följande till carolina.dalmo@fhs.se senast den 27 november 2020:

  • För och efternamn på de 4 personer som ingår i laget
  • Universitet/lärosäte
  • Lagnamn
  • Coach

Cybersäkerhetstävlingen är kostnadsfri.

Det finns ett begränsat antal platser om max 16 lag. FHS reserverar sig rätten att välja ut lag om anmälningarna överstiger 16 lag.
Lagen får mer information angående tävlingsinstruktioner, deadlines och det digitala upplägget efter anmälan.

Mer information

Datum: 28 januari 2021
Tid: 08.30—17.00
Plats: Digitalt via Zoom
Kontakt: Carolina Dalmo, carolina.dalmo@fhs.se
Dela: