Sök

Sök

Kurs: Lär dig hantera och minska din stress

Exempelbild som ska bytas ut

Vill du lära dig konkreta evidensbaserade verktyg för att hantera stress? Välkommen till Studenthälsans stresshanteringskurs via Zoom! Vi ses vid fyra tillfällen med start 6 mars.

Under kursens gång får du lära dig verktyg för att hantera stress och att leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden. Kursen utgörs av fyra träffar och varje kurstillfälle är ca tre timmar. Innehållet utgörs av en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.

Följande teman tar vi upp under kursen

  • Hur kan vi förhålla oss till stress i våra dagliga liv?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Hur kan vi förebygga och förhindra depression eller utmattningsdepression?
  • Vad värdesätter jag som kursdeltagare inom livets olika områden?
  • Vilka strategier och möjligheter har jag för att konkret ta steg i riktning mot det liv jag vill leva?

Baseras på terapiformen ACT

Kursen baseras på terapiformen ACT som är en effektiv metod för att minska stress hos vuxna och ungdomar, enligt forskning från Sverige och England. ACT är en förkortning av Acceptance and Commitment Therapy. När den används i en stresshanteringskurs kallas den istället för Acceptance and Commitment Training.

Varmt välkommen!

Datum: onsdagar 6, 13, 20 och 27 mars 2024.
Tid: 15.00–18.00
Plats: Online via Zoom
Anmälan: susanne.ghomashi@su.se
I anmälan ska du ange namn, telefonnummer, e-post, lärosäte samt utbildningsprogram eller kurs.
Ledare: Elisabeth Jeppsson och Susanne Ghomashi, företagssköterskor på Studenthälsan.

Mer information

Datum: 6 mars 2024—27 mars 2024
Tid: 15.00—00.00
Plats: Online via Zoom
Dela: