Sök

Sök

Öppen grupp: Sluta skjuta upp!

Exempelbild som ska bytas ut

För dig som vill arbeta med strategier för att sluta skjuta upp dina studier. Vi ses på tisdagar i Studenthälsans lokaler, med start 6 februari kl 15.30. Välkommen!

Uppskjutande handlar till stor del om hindrande beteendemönster. Syftet med gruppen är att ge dig möjlighet att identifiera och gradvis öka beteenden som hjälper dig att sluta skjuta upp och nå dina studiemål. Fokus ligger på hur du kan bli bättre på att planera dina studier, sätta upp realistiska mål och hantera olika distraktioner.

Hur?

Varje grupptillfälle inleds med en kort presentation av ett tema som berör uppskjutande, exempelvis motivation, målformulering eller hur du kan hantera distraktioner. Sedan får du arbeta tillsammans med andra studenter för att utvärdera hur dina studier gått under veckan och sätta upp nya mål för den kommande veckan. Mot slutet ses vi tillsammans och problemlöser kring de frågor som uppstått.

  • När: Tisdagar kl 15.30-16.45, 6 februari - 14 maj, 2024, se kalender.
  • Var: Studenthälsans lokaler i Studenthuset på Stockholms Universitet.
  • Registrering: Du behöver registrera dig innan första gången du kommer, genom att mejla susanna.stattin.thorell@su.se. Då får du också tillgång till ett material i form av åhörarkopior från en föreläsning om uppskjutande.

Både svenska och internationella studenter välkomna.

Vi som leder gruppen är psykologer och kuratorer på Studenthälsan.

Gruppen är öppen, och du kan komma så många gånger du vill och behöver. För att skapa långsiktigt hållbara vanor är det bra att jobba med dem under en längre tid, så vi rekommenderar att du kommer så ofta du kan under terminen. Både svenska och internationella studenter är välkomna, och det innebär att vi som leder gruppen pratar engelska om det behövs. Allt material finns dock tillgängligt på både svenska och engelska.

Mer information

Datum: 20 februari 2024—14 maj 2024
Tid: 15.30—16.45
Plats: Studenthälsans lokaler i Studenthuset på Stockholms Universitet, Universitetsvägen 2G.
Dela: