Sök

Sök

Våga tala - grupp för dig med talängslan

Exempelbild som ska bytas ut

Känner du stark oro eller rädsla inför att tala i olika gruppsammanhang? I Studenthälsans grupp "Våga tala" får du lära dig att hantera talängslan. Vi träffas fem gånger under vårterminen med start 13 mars. Välkommen!

Talängslan är vanligt bland studenter och kan innebära ett stort hinder i studierna. Ofta visar sig talängslan som hög anspänning och oro inför ett framträdande, starka obehagskänslor under tiden samt tvivel och självkritiska tankar när det är över.

I gruppen "Våga tala" får du lära dig vad talängslan är, träna dig på att möta obehaget samt hitta fungerande strategier och verktyg för att bättre kunna hantera de situationer som du har problem med.

Varje kurstillfälle är två och en halv timme och vi träffas sammanlagt fem gånger under vårterminen. Mellan gruppträffarna kommer du att få uppgifter att arbeta med för att du ska få ut så mycket som möjligt av gruppen. Det är viktigt att du har möjlighet att delta vid samtliga tillfällen då din medverkan är betydelsefull både för dig själv och gruppen. Deltagande är kostnadsfritt. Välkommen!

Datum: onsdagar 13, 20, 27 mars, 10, 17 april.
Tid: kl. 16.00– 18:30
Plats: Studenthälsans mottagning i Studenthuset på Stockholms Universitet.
Anmälan till: susanna.bitter@su.se
När du anmäler dig, vänligen ange ditt namn, telefonnummer, e-post, universitet/ lärosäte samt utbildningsprogram eller kurs.
Ledare: Peter Candlert och Susanna Bitter, psykologer på Studenthälsan

Mer information

Datum: 13 mars 2024—17 april 2024
Tid: 16.00—18.30
Plats: Studenthälsans mottagning i Studenthuset på Stockholms universitet
Dela: