Sök
  • Start
  • Information angående coronaviruset

Information angående coronaviruset

Försvarshögskolan uppmanar alla som planerar resor till eller från Kina att hålla sig uppdaterade på information från Utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten. I enlighet med UD:s rekommendation avråder Försvarshögskolan från resor till Hubeiprovinsen.

For information in English, see below.

Avrådan från resor till Hubeiprovinsen

Följande rekommendation är hämtad från regeringens webbplats:

UD avråder från icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen. Beslut om avrådan togs den 26 januari 2020. Avrådan gäller tills vidare.

I enlighet med denna rekommendation genomför Försvarshögskolan inga icke nödvändiga tjänste- eller studieresor till Hubeiprovinsen.

Frivillig karantän

Om du nyligen varit i Kina rekommenderas du iaktta frivillig karantän genom att arbeta eller studera på distans i två veckor efter hemkomst.

Gör detta vid symtom

Om du nyligen varit i Kina och känner av luftvägssymtom, feber eller hosta inom 14 dagar, kontakta sjukvården per telefon.

För frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisar vi till sjukvården via telefon eller 1177.se – telefon 1177.

Regarding the Corona virus

The Swedish Defence University advises anyone travelling to or from China to stay updated on the current situation and recommendations from recognised authorities. The Swedish Ministry of Foreign Affairs currently recommends against travelling to the Hubei province.

In accordance with this recommendation, the Swedish Defence University will not arrange any work- or study related visits to the Hubei province.

Further recommendations

If you currently are or recently have been in China, the Swedish Defence University recommends working or studying at home for 2 weeks after your return.

If you have recently been in China and develop respiratory symptoms within 14 days, contact the Swedish Health Care system by telephone.

If you have questions regarding your own health, visit 1177.se (in Swedish) or call 1177.

Publicerad 2020-02-03 Uppdaterad 2020-02-10