Sök

Sök
  • Start
  • Distansundervisning huvudregel terminen ut

Distansundervisning huvudregel terminen ut

Rektor har i veckan fattat beslut att distansundervisning ska vara huvudregel även under studieperiod två, det vill säga resten av terminen (april-juni).

Att beslutet fattas nu beror på att du som studerar ska få god framförhållning för att planera dina studier. Notera att det kommer att finnas möjlighet att göra undantag, i nuläget med stor restriktion men på sikt kan det bli möjligt att återinföra mer campusbaserade aktiviteter. Du som studerar ska få information i god tid om du förväntas infinna dig på lärosätet. I dialog med studentkåren och dess olika sektioner har vi kommit överens om följande:

  • Civila utbildningsprogram: information ska gå ut minst fyra (4) veckor i förväg.
  • Officersprogrammet: information ska gå ut minst två (2) veckor i förväg.
  • Högre officersprogrammet: Information ska gå ut minst två (2) veckor i förväg.

Kommentar:

Med den information vi har i dagsläget om coronaläget anser vi att distansundervisning och distansarbete är påkallat också för nästa studieperiod (april-juni). Det innebär dock inte att vi stänger dörren för mer campusbaserad undervisning. Om pandemiläget förbättras och regering och expertmyndigheter medger lättnader kan vi överväga att öppna upp för mer campusbaserat.

Genom att fatta beslut nu och samtidigt ha regler om två respektive fyra veckors varsel för campusbaserat, försöker vi balansera behoven av framförhållning och förutsägbarhet för våra studenter och lärare, minska risken för smitta samtidigt som vi vill kunna genomföra vissa kursmoment på plats, eftersom det finns delar som svårligen låter sig göras på distans. Den kortare tiden för officersprogrammen beror på att de som studerar på dessa har sitt boende ordnat genom Försvarsmakten och därför sannolikt enklare kan ställa om och komma till Stockholm

Dela:
Publicerad 2021-02-05 Uppdaterad 2021-02-05