Sök

Sök
  • Start
  • Campus öppnar 29 september

Campus öppnar 29 september

Lättnaderna i restriktionerna innebär att Försvarshögskolans medarbetare och studenter återgår till campusbaserad verksamhet samt att lärosätet öppnar upp för allmänheten.

Följande gäller från 29 september 2021:

  • Campusbaserad undervisning får genomföras utan restriktioner i Försvarshögskolans lokaler (OBS: I rektors beslut från vecka 40, d.v.s. från 4 oktober). Distansundervisning ska inte bedrivas av coronarelaterade skäl, men väl när det är pedagogiskt befogat. Den tillfälliga möjligheten att av coronarelaterade skäl ändra i kursplan tas bort. Notera att kurser som påbörjats före vecka 40 men som avslutas efter i eller efter vecka 40 fortsatt kan vara distanslagda enligt tidigare schemaläggning. Moment med många studenter eller deltagare kan komma att genomföras på distans p.g.a. lokalbegränsningar. Planerade scheman och lokalbokning är det som gäller.
    Förhandsinformation om att våra utbildningar under höstterminen innehåller campusbaserade moment gick ut till såväl i juni som i augusti, och därmed med den framförhållning som är överenskommen med studentkåren.
  • Alla medarbetare får återvända till arbetsplatsen. Möjligheten till distansarbete där så är befogat kommer att regleras i övergångsregler (vi återkommer med mer information till medarbetare så snart som möjligt). Långsiktiga riktlinjer för distansarbete beräknas vara klara den 1 december).
  • Lärosätet öppnar för allmänheten. Anna Lindh-biblioteket öppnar successivt upp för allmänheten men inledningsvis med anpassade öppettider för att kunna bibehålla digitala kanaler.
  • Träningslokalerna på Drottning Kristinas väg 37 öppnar upp för samtliga studenter/deltagare i uppdragsutbildning och medarbetare samt även för medarbetare från Försvarshögskolans hyresgäster.
  • Mässverksamheten kan återgå till ordinarie verksamhet. Med bakgrund i omständigheterna kring mässens vilande verksamhet under pandemin, saknas förutsättningar för att återgå till ordinarie verksamhet per den 29 september. Mässledningen återkommer i egna informationskanaler med mer information fortlöpande.

Rekommendationer som gäller efter 29 september

De rekommendationer som kvarstår gäller framför allt vuxna som är ovaccinerade, som bör fortsätta hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Rådet att stanna hemma vid symptom på covid-19, undvika kontakter och testa sig gäller fortsatt för alla.

Du hittar råden och aktuellt information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer om återgången till campusbaserad verksamhet.

Dela:
Publicerad 2021-09-24 Uppdaterad 2022-05-05