Sök

Sök

Vad tycker du om Studentportalen?

Ta chansen och berätta hur du använder Studentportalen och vad du tycker om den i vår enkät.

För att du som student ska ha en studentwebb som är både användbar och bra behöver vi göra mätningar och uppföljningar. Det gör vi bland annat genom att titta på webbstatistik, prata med fokusgrupper och samla in svar på frågor med en enkät - som nu.

Resultatet av mätningarna utgör underlag för planering av både innehåll och utveckling av Studentportalen kommande år.

Tack för att du deltar!
Vänliga hälsningar kommunikationsavdelningen: kom@fhs.se

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.