Sök

Sök

En enkät till dig som sökt till Försvarshögskolan höstterminen 21

Både du som person och dina svar är anonyma och vi kommer endast använda de samlade svaren för att förbättra vår egen information till blivande studenter.

Om du har frågor om eller synpunkter på enkäten kan du kontakta Försvarshögskolans kommunikationsavdelning: kom@fhs.se

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.