Sök

Kårstyrelsen

Kårens arbete leds av kårstyrelsen som väljs på ettårsbasis av medlemmarna vid årsstämman.

Kårstyrelsen 2019-2020

Ida Lewenhaupt

Ida Lewenhaupt
Ordförande
ordforande.karen@fhs.se

Carl Hartman

Carl Hartman
Vice ordförande
vice.karen@fhs.se

Sara Carlstein

Sara Carlstein
Andre vice ordförande och jämställdhet och likabehandlingsansvarig
andraviceorforande.karen@fhs.se

Molly Jerlström

Molly Jerlström
Sekreterare
sekreterare.karen@fhs.se

Karl Agell

Karl Agell
Kassör samt projektansvarig för arbetsmarknadsgruppen Kompass
kassor@fhs.se, kompass@fhs.se

Linnea Färnström

Linnea Fernström
Medlemsansvarig
medlem.karen@fhs.se

Vera Stocks

Vera Stocks
Studiesocialt ansvarig
studiesocial.karen@fhs.se

Carl Åkerström

Carl Åkerström
Sektionsföreträdare civila sektionen
civil.karen@fhs.se

Richard Roolf

Richard Roolf
Sektionsföreträdare grundläggande militär utbildning (OP)
op.karen@fhs.se

Jan-Åke Andersson

Jan-Åke Andersson
Sektionsföreträdare högre militär utbildning (HOP)
hop.karen@fhs.se

John Nisser

John Nisser
Sektionsföreträdare doktorandsektionen
doktorand.karen@fhs.se

Cornelia Nordensson

Cornelia Nordensson
Ledamot

Sebastian Axelsson

Sebastian Axelsson
Ledamot

Lucas Svärd Almenäs

Lucas Svärd Almenäs
Ledamot

Dela: