Sök

Kårstyrelsen

Kårens arbete leds av kårstyrelsen som väljs på ettårsbasis av medlemmarna vid årsstämman.

Kårstyrelsen 2020-2021

Porträtt av Viktorija Pesic.

Viktorija Pesic
Ordförande
ordforande.karen@fhs.se

Porträtt av Karl Agell.

Karl Agell
Vice ordförande och kassör
vice.karen@fhs.se
kassor.karen@fhs.se,

Porträtt av Joel Berglund.

Joel Berglund
Andre vice ordförande och sekreterare
andraviceorforande.karen@fhs.se
sekreterare.karen@fhs.se

Porträtt av Anna Friman.

Anna Friman
Medlemsfrågor
medlem.karen@fhs.se

Porträtt av Lina Bonander.

Lina Bonander
Studiesociala utskottet
studiesocial.karen@fhs.se

Porträtt av Miranda Malk.

Miranda Malk
Jämställdhet och likabehandling
JoL.Karen@fhs.se

Anita Omerbasic
Arbetsmarknadsgruppen Kompass, kompass@fhs.se

Adam Schelin
Arbetsmarknadsgruppen Kompass, kompass@fhs.se

Porträtt av Carl Åkerström

Carl Åkerström
Sektionsföreträdare civila sektionen
civil.karen@fhs.se

Porträtt av Henrik Paulsson.

Henrik Paulsson
Sektionsföreträdare doktorandsektionen
doktorand.karen@fhs.se

Porträtt av Ian Fernström.

Ian Fernström
Sektionsföreträdare grundläggande militär utbildning (OP)
op.karen@fhs.se

Porträtt av Camilla Sjölén.

Camilla Sjölén
Sektionsföreträdare högre militär utbildning (HOP)
hop.karen@fhs.se

Porträtt av Pontus Jessmor.

Ponthus Jessmor
Ledamot

Dela: