Sök

Sök

Information till studenter med anledning av coronavirusets utbrott

English version below, updated 02-08-2022.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) har beslutat att lyfta merparten av Sveriges coronarestriktioner 9 februari. Uppdaterad 2022-02-08

Här kommer information om vad som gäller från den 9 februari:

  • Försvarshögskolan inklusive Anna Lindh-biblioteket öppnar för allmänheten.
  • Utbildning genomförs enligt lagt schema, utifrån ordinarie kurs och utbildningsplaner. Samtliga coronaanpassningar tas bort. Distansundervisning används när det är pedagogiskt motiverat.
  • Hybridundervisning kan tillämpas vid behov, t ex vid symptom eller sjukdom, och när lärare bedömer att det är möjligt.

Medarbetare och studenter uppmanas till fortsatt allmän försiktighet då smittspridningen fortfarande är påtaglig. Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer gäller fortfarande:

  • Vaccinera dig när du får möjlighet (vaccination mot covid-19 får genomföras på arbetstid).
  • Stanna hemma när du är sjuk.

Merparten av Sveriges restriktioner lyfts den 9 februari. Vissa reserestriktioner kvarstår för personer från tredje land som ska besöka Sverige. Om du planerar att ta emot utländska gäster eller själv resa utomlands, ta del av den senaste informationen, dels på regeringens hemsida men även för landet som resan avser: Frågor och svar inför utlandsresa under coronapandemin - Regeringen.se

UD avråder från resor: UD avråder - Regeringen.se

Information to students at the Swedish Defence University because of the coronavirus outbreak

The Swedish Government and the Public Health Agency (FHM) have made a decision to remove the majority of Swedens COVID-19 restrictions from February 9.

– English version of recommendations, updated 02-08-2022

Below please find information of what applies from February 9:

  • the Swedish Defence University including the Anna Lindh Library will re-open to the general public
  • programmes and courses will be carried out as scheduled based on their syllabuses and curricula. All Covid-19 related adjustments to teaching, premises etc. will no longer be valid. Teaching on a distance-basis may be used when there are pedagogical justifications for doing so.
  • teachers may use hybrid teaching solutions if necessary, for example in the event of symptoms or illness, when it is considered appropriate.

Employees and students are encouraged to continue to exercise caution as the spread of infection is still significantly high. The Swedish Public health Agency general recommendations are still valid:

  • vaccinate yourself against Covid-19 (this may be done during work time)
  • stay at home if you are ill.

The majority of Sweden’s Covid-19 restrictions are to be removed from February 9. Some travel regulations regarding visitors from other countries entering Sweden still apply. If you are planning to receive visitors from overseas, or to travel to another country, familiarize yourself with the most recent information on the government’s website regarding the country in question.

For information about current restrictions on entry to Sweden see: Questions and answers about the entry ban to Sweden - Government.se

Dela: