Sök

Sök

Enkät om distansstudier

Vad studerar du? (Frivillig)
Vad studerar du? (Frivillig)
Anser du att Försvarshögskolans information om hanteringen av coronakrisen varit tillräcklig? (ange i kommentarsfältet vilken information du eventuellt har saknat) * (obligatorisk)
Anser du att Försvarshögskolans information om hanteringen av coronakrisen varit tillräcklig? (ange i kommentarsfältet vilken information du eventuellt har saknat)
Anser du att det varit lätt att ta del av Försvarshögskolans information till studenter i samband med coronakrisen? * (obligatorisk)
Anser du att det varit lätt att ta del av Försvarshögskolans information till studenter i samband med coronakrisen?
Hur upplever du sammantaget att de digitala verktygen (Lärplattformen Canvas, E-mötesverktyget Zoom m.m.) som används för distansundervisningen fungerar? * (obligatorisk)
Hur upplever du sammantaget att de digitala verktygen (Lärplattformen Canvas, E-mötesverktyget Zoom m.m.) som används för distansundervisningen fungerar?


1: dåligt. 5: utmärkt.

Hur upplever du att stödet från Försvarshögskolan i att använda de digitala verktygen (exempelvis Lärplattformen Canvas, E-mötesverktyget, Zoom m.m.) fungerar? * (obligatorisk)
Hur upplever du att stödet från Försvarshögskolan i att använda de digitala verktygen (exempelvis Lärplattformen Canvas, E-mötesverktyget, Zoom m.m.) fungerar?


1: dåligt. 5: utmärkt

Upplever du att utbildningens kvalitet har påverkats av distansundervisning? * (obligatorisk)
Upplever du att utbildningens kvalitet har påverkats av distansundervisning?

Har du fått tydlig information om vilka utbildningsmoment som ersätts med andra moment och varför? * (obligatorisk)
Har du fått tydlig information om vilka utbildningsmoment som ersätts med andra moment och varför?
Vad anser du om stödet från lärare under perioden med distansundervisning? * (obligatorisk)
Vad anser du om stödet från lärare under perioden med distansundervisning?


1: dåligt. 5: utmärkt.

Upplever du att din egen studieinsats har påverkats av distansundervisning? * (obligatorisk)
Upplever du att din egen studieinsats har påverkats av distansundervisning?


Hur ställer du dig till att Försvarshögskolan skulle bedriva en del av sin undervisning med hjälp av digitala verktyg även under normala omständigheter? * (obligatorisk)
Hur ställer du dig till att Försvarshögskolan skulle bedriva en del av sin undervisning med hjälp av digitala verktyg även under normala omständigheter?


1: mycket negativ. 5: mycket positiv.


Har du tagit hjälp av Studie- och språkverkstaden under distansstudierna? (till exempel läst deras tips för distansstudier eller deltagit i handledning på distans) * (obligatorisk)
Har du tagit hjälp av Studie- och språkverkstaden under distansstudierna? (till exempel läst deras tips för distansstudier eller deltagit i handledning på distans)Upplever du att din fysiska och/eller psykiska hälsa har påverkats under perioden med distansundervisning? * (obligatorisk)
Upplever du att din fysiska och/eller psykiska hälsa har påverkats under perioden med distansundervisning?

Dela: