Sök

Sök

Uppsamlingstillfälle för examination i statsvetenskap

Inför terminsstarten ht 24 erbjuds studenter tillfälle att examineras på tidigare kurser i statsvetenskap under augusti 2024. Se kurser och tillfällen samt information om anmälan nedan.

Hemtentamen

Studenter som vill delta på en uppsamlande hemtentamen anmäler sig i formuläret nedan senast den 12 juni.

Salstentamen

Anmälan till salstentamen görs i Ladok. Anmälan kommer att vara öppen från och med 21 dagar innan tentamenstillfället till och med 10 dagar innan.

Tabell: Datum och kurstillfälle för salstentamen

Tabell: Datum och kurstillfälle för salstentamen

Datum

Tid

Kurstillfälle

Delkurs

Kurskod

28/8

09.00-13.00

Internationella relationer


1SS079

27/8

09.00-13.00

Statsvetenskap, inriktning krishantering och säkerhet - grundkurs

Delkurs 1: Politisk teori

1SS076

30/8

09.00-13.00

Statsvetenskap, inriktning krishantering och säkerhet -grundkurs

Delkurs 2: Politik och förvaltning

1SS076

   Om du saknar registrering under vårterminen och får problem med anmälan, kontakta: tenta@fhs.se

Vi avråder starkt att anmäla sig till fler än en tentamen under denna period. Kontakta studievägledare på studievagledning@fhs.se om du anser att du klarar att skriva fler än en tentamen. Kontakta även studievägledning om du har anmält dig och önskar avanmäla dig.

Uppsamling för uppsatser

Om du vill examineras på en uppsatskurs finns information här.

Efter den 12 juni

När anmälan är stängd påbörjas sammanställning av anmälningar och först därefter erhålls, vid behov, tillgång till LMS/Canvas.

Aktuella kursplaner finns på studentportalen.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 juni klockan 23.59.
Dela: