Sök

Uppsamlingstillfälle för tentor givna HT

I vanliga fall erbjuds studenter tillfälle att skriva tentamen, som gavs under höstterminen, kommande vår i juni v. 24. Med anledning av coronapandemin ser det annorlunda ut våren 2020

Grundkurser

 • Introduktion till ledarskap under påfrestande förhållanden,
  omtentamen 1 oktober 2020.
 • Ledarskapsteoreriska grunder, hemtentamen
 • Ledarskap i civila kontexter, hemtentamen
 • Ledarskap i militära kontexter, hemtentamen

Påbyggnadskurser

 • Aktuell ledarskapsforskning, hemtentamen
 • Beteendevetenskaplig metod II, hemtentamen

Tidigare givna fortsättningskurser har också möjlighet till hemtentamen

Anmälan senast 1 juni med mejl till studierektor susanne.hede@fhs.se 

Grundkurser

 • Folkrätt i kris och konflikt (del 1) 10 juni hemtentamen
 • Folkrätt i kris och konfilkt (del 2) 17 juni hemtentamen

Anmälan senast 1 juni med mejl till studierektor pontus.winther@fhs.se

Anmälan är obligatorisk

Föranmälan är till för att underlätta planering av examinationer.

Senast den 1 juni måste du ha anmält dig.

Vid anmälan, ange:

 • namn
 • vilken tentamen du tänkt skriva
 • e-postadress
 • personnummer
 • om du har intyg avseende funktionshinder i samband med studier vid Försvarshögskolan
Dela: