Sök

Sök

Uppsamlingstillfälle för uppsatser

I augusti 2022 erbjuds studenter tillfälle att examinera B- och C-uppsatser samt masteruppsatser i statsvetenskap och militärhistoria. Studenter som vill examineras på sin uppsats i augusti måste anmäla sig i formuläret nedan senast den 12 juni.

Statsvetenskap

Militärhistoria

 • Inlämning av B-uppsats 15 augusti kl. 12.00
 • Inlämning av C-uppsats 15 augusti kl. 10.00
  • examination av C-uppsats 23 augusti kl. 9.00-16.00
  • Inlämningen för C-uppsats sker via mejl till fredrik.eriksson@fhs.se

  Anmäl dig till uppsamlingstillfället i statsvetenskap eller militärhistoria i formuläret nedan. Du måste vara registrerad student för att kunna ladda upp uppsatsen på Canvas, om du inte är registrerad kommer du bli det efter din anmälan.

  Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 juni klockan 13.00.

  Efter den 12 juni

  När anmälan är stängd påbörjas sammanställning av anmälningar och först därefter erhålls, vid behov, tillgång till LMS/Canvas.

  Aktuella kursplaner finns på studentportalen.

  Arkivera din c-uppsats

  Godkända c-uppsatser ska arkiveras. Skicka en arkivkopia till institutionen (isj@fhs.se eller ikvm@fhs.se) omgående efter att betyg meddelats. Din c-uppsats ska också registreras i DiVA, på Anna Lindh-bibliotekets webbplats finns instruktioner om hur du laddar upp din uppsats.

  Dela: