Sök

Sök

Föreläsning 1 februari

Välkommen att anmäla dig till en inspirationsföreläsning med diskussion om A2/AD (Anti-access/area denial).

Inspirationsföreläsningen är ett arrangeras av Försvarshögskolan och Kungliga krigsvetenskapsakademien.

Temat för eftermiddagen är: Vilka möjligheter medför ett svenskt Natomedlemskap för en ny svensk eller allierad militärstrategisk idé i Östersjöområdet i form av ett A2/AD-koncept?

Föreläsningen hålls 1 februari kl. 15.00-18.00 i lokalen Cardell-Raab och medarbetare, deltagare vid Högre officersprogrammet samt studenter vid Officersprogrammet är välkomna att delta.

/Överstelöjtnant Per Hård af Segerstad, chef luftavdelningen vid Försvarshögskolan

Det finns 24 lediga platser kvar.


Samtycke
Samtycke

Dela: