Sök

Sök

HOP 24-26 Information

Du som är antagen, alternativt reserv, till HOP 24-26 ska
senast 2023-02-17 ha meddelat FHS Programledning HOP (PL HOP) nedan information om dig själv.

PL HOPs främsta medel för att nå ut med information till dig som blivande studerande är via PL HOP hemsida: https://www.fhs.se/antagen-HOP. Senast 2022-12-15 kommer sidan att vara uppdaterad med information rörande programstart 2023 v 32 (7 aug). Följ därefter denna hemsida regelbundet, den kommer att hållas uppdaterad.
En informations dag kommer att hållas för er alla tisdag den 5 mars 2023.

All eventuell mailkontakt du har med PL HOP skall ske till PL HOP Orgbrevlåda plhop@fhs.se.

Varför samlar vi in dina uppgifter?

Vi upprättar en lista över Er som kommit in på HOP24-26 både för er som är antagna men även reserver. Syftet med denna lista är att vi ska kunna komma i kontakt med Er inför kursstart samt få era personuppgifter för registrering på framtida kurser.

Vilka rättigheter har du?

  • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
  • Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig.
  • Du har rätt att få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
  • Du har rätt att få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
  • Du har rätt att dra tillbaka ett tidigare samtycke med effekt på framtida personuppgiftsbehandling.
  • Du har rätt att få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs för att informera om vår verksamhet eller om du ångrar ett tidigare samtycke, under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
  • Du har rätt få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (så kallad dataportabilitet).

Samtycke

Vi ber om samtycke enligt GDPR om medgivande att ta in nedan information. Så snart vi hämtat in all information tas den bort från studentportalen.

Önskar du efter inläggandet, göra förändringar eller ta bort information kontaktar du Ingrid Lundblad – ingrid.lundblad@fhs.se


Sista anmälningsdag är den 16 februari 2024 kl 20.00


Jag är antagen eller har reservplats på  * (obligatorisk)
Jag är antagen eller har reservplats påJag samtycker till att FHS samlar in uppgifterna ovan och att mina uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen. * (obligatorisk)
Jag samtycker till att FHS samlar in uppgifterna ovan och att mina uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen.


Dela: