Sök

Utbildnings- och kursplaner Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet

Kursplaner

Kursplaner för masterprogram Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet 20-22

Termin

kurs

Termin 1

Ledarskap under påfrestande förhållanden – teoretiska grunder (7,5 hp) - kursplan och litteraturlistaPDF


Ledningsvetenskap – teoretiska grunder (7,5 hp)PDF


Litteraturlista Ledningsvetenskap - teoretiska grunder (7,5 hp)PDF


Individuella perspektiv på att leda (7,5 hp)PDF


Litteraturlista Individuella perspektiv på att leda (7,5 hp)PDF


Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori (7,5 hp)PDF


Litteraturlista Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori (7,5 hp)Termin 2

Organisatoriska perspektiv på att leda (7,5 hp)PDF


Interorganisatoriska perspektiv på att leda (7,5 hp)PDF

Masterexamen

Syntes - från individ till samhällssystem (7,5 hp)PDF


Fördjupningskurs i kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori (7,5 hp)PDF

Magisterexamen

Magisteruppsats (15 hp)PDFTermin 3
Exempel- valbara kurser

Praktikkurs (15 hp)


Praktikkurs (30 hp)


Design av ledningssystem (7,5 hp)


Rekrytering och urval för organisationer inom området för försvar, krishantering och säkerhet (7,5 hp)


Organisatoriskt lärande (7,5 hp)

Termin 4

Masteruppsats (30 hp)PDF
Dela: