Sök

Utbildnings- och kursplaner masterprogram politik och krig 19-21

Observera att utbudet av valbara kurser kan variera mellan varje programtillfälle!

Inriktning krigsvetenskap

Kursplaner masterprogram politik och krig, inriktning krigsvetenskap 19-21

Termin

kurs

Termin 1

Militär maktutövningPDF (15 hp)


Litteraturlista Militär maktutövningPDF


MetodPDF (15 hp)


Litteraturlista MetodPDFTermin 2 – Exempel på valbara kurser

Att studera krig: ontologi, epistemologi, kritikPDF (7,5 hp)


Civil-militära relationerPDF (7,5 hp)


Försvarsplanering och skapandet av militära maktmedelPDF (7,5 hp)


Läskurs: Civil-militära relationerPDF (7,5 hp)


Läskurs: De nordiska ländernas säkerhets- och försvarspolitikPDF (7,5 hp)


Läskurs: Genus och krigPDF (7,5 hp)


Läskurs: Militärsociologi – en introduktion till studiet av militären genom ett inifrånperspektivPDF (7,5 hp)


Läskurs: Den historiska utvecklingen av specialförbandPDF (7,5 hp)


MagisteruppsatsPDF (15 hp)


Militärsociologi: en introduktion till studiet av militären genom ett inifrånperspektivPDF (7,5 hp)


Militär maktutövning, etik och modernitetPDF (7,5 hp)


Moderna fredsfrämjande insatserPDF (7,5 hp)


Specialförband i teori och praktikPDF (7,5 hp)


Studiet av militära doktriner: Ledning, utbildning och transformationPDF (7,5 hp)


Läskurs i ledarskap i kris och krigPDF (7,5 hp)


Läskurs i samtida utmaningar i internationella fredsfrämjande operationerPDF (7,5 hp)


Läskurs i resiliensPDF (7,5 hp)


Kinas uppgångPDF (7,5 hp)


The sit room: att omsätta amerikansk strategiPDF (7,5 hp)


Resiliens i antropocenenPDF (7,5 hp)


Ombudskrig, interventioner och täckoperationePDFr (7,5 hp)


Genus, säkerhet och krig (7,5 hp)PDFTermin 3 – Exempel på valbara kurser

Läskurs: FörsvarsplaneringPDF (7,5 hp)


Läskurs: Militär maktutövning, etik och modernitetPDF (7,5 hp)


Praktik (30 hp)PDF


Läskurs militära operationer med krigsavhållande syftePDF (7,5 hp)


Läskurs i militära doktriner: ledning, utbildning och transformationPDF (7,5 hp)


Framställa en forskningsöversiktPDF (15 hp)Termin 4

MasteruppsatsPDF (30 hp)

 

Inriktning statsvetenskap

Dela: