Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner masterprogram politik och krig 19-21

Observera att utbudet av valbara kurser kan variera mellan varje programtillfälle!

Inriktning krigsvetenskap

Kursplaner masterprogram politik och krig, inriktning krigsvetenskap 19-21

Termin

kurs

Termin 1

Militär maktutövning Pdf, 41.2 kB. (15 hp)


Litteraturlista Militär maktutövning Pdf, 132.3 kB.


Metod Pdf, 40.5 kB. (15 hp)


Litteraturlista Metod Pdf, 589.6 kB.Termin 2 – Exempel på valbara kurser

Att studera krig: ontologi, epistemologi, kritik Pdf, 76.4 kB. (7,5 hp)


Civil-militära relationer Pdf, 40.6 kB. (7,5 hp)


Försvarsplanering och skapandet av militära maktmedel Pdf, 40.4 kB. (7,5 hp)


Läskurs: Civil-militära relationer Pdf, 40.6 kB. (7,5 hp)


Läskurs: De nordiska ländernas säkerhets- och försvarspolitik Pdf, 40.2 kB. (7,5 hp)


Läskurs: Genus och krig Pdf, 39 kB. (7,5 hp)


Läskurs: Militärsociologi – en introduktion till studiet av militären genom ett inifrånperspektiv Pdf, 146.7 kB. (7,5 hp)


Läskurs: Den historiska utvecklingen av specialförband Pdf, 38.6 kB. (7,5 hp)


Magisteruppsats Pdf, 99.9 kB. (15 hp)


Militärsociologi: en introduktion till studiet av militären genom ett inifrånperspektiv Pdf, 42.1 kB. (7,5 hp)


Militär maktutövning, etik och modernitet Pdf, 41.2 kB. (7,5 hp)


Moderna fredsfrämjande insatser Pdf, 40.9 kB. (7,5 hp)


Specialförband i teori och praktik Pdf, 41.1 kB. (7,5 hp)


Studiet av militära doktriner: Ledning, utbildning och transformation Pdf, 41 kB. (7,5 hp)


Läskurs i ledarskap i kris och krig Pdf, 214 kB. (7,5 hp)


Läskurs i samtida utmaningar i internationella fredsfrämjande operationer Pdf, 38.4 kB. (7,5 hp)


Läskurs i resiliens Pdf, 171.2 kB. (7,5 hp)


Kinas uppgång Pdf, 207.5 kB. (7,5 hp)


The sit room: att omsätta amerikansk strategi Pdf, 208.1 kB. (7,5 hp)


Resiliens i antropocenen Pdf, 144.4 kB. (7,5 hp)


Ombudskrig, interventioner och täckoperatione Pdf, 39.7 kB.r (7,5 hp)


Genus, säkerhet och krig (7,5 hp) Pdf, 40 kB.Termin 3 – Exempel på valbara kurser

Läskurs: Försvarsplanering Pdf, 41.7 kB. (7,5 hp)


Läskurs: Militär maktutövning, etik och modernitet Pdf, 40.8 kB. (7,5 hp)


Praktik (30 hp) Pdf, 39.9 kB.


Läskurs militära operationer med krigsavhållande syfte Pdf, 39.1 kB. (7,5 hp)


Läskurs i militära doktriner: ledning, utbildning och transformation Pdf, 319.7 kB. (7,5 hp)


Framställa en forskningsöversikt Pdf, 230.2 kB. (15 hp)Termin 4

Masteruppsats Pdf, 93.1 kB. (30 hp)

 

Inriktning statsvetenskap

Kursplaner masterprogram politik och krig, inriktning statsvetenskap 19-21

Termin

kurs

Termin 1

Politik, säkerhet och kris Pdf, 36.8 kB. (15 hp)


Litteraturlista Politik, säkerhet och kris Pdf, 335.9 kB.


Metod Pdf, 39.9 kB. (15 hp)


Litteraturlista Metod Pdf, 589.6 kB.Termin 2 – Exempel på valbara kurser

Etik i politik och krig Pdf, 39.5 kB. (7,5 hp)


Europeisk säkerhet och krishantering Pdf, 59.3 kB. (7,5 hp)


Från diplomati till vilseledning: Påverkan genom strategiska narrativ Pdf, 40.6 kB. (7,5 hp)


Läskurs: Terrorismstudier Pdf, 59.3 kB. (7,5 hp)


Magisteruppsats Pdf, 81.9 kB. (15 hp)


Läskurs: Strategisk underrättelsetjänst Pdf, 122.3 kB. (7,5 hp)


Läskurs i ledarskap i kris och krig Pdf, 214 kB. (7,5 hp)


Läskurs i samtida utmaningar i internationella fredsfrämjande operationer Pdf, 38.4 kB. (7,5 hp)


Politisk psykologi i krisskeenden Pdf, 45.1 kB.(7,5 hp)


Läskurs i Policyanalys Pdf, 67.4 kB. (7,5 hp)


Läskurs Länkar mellan utbildning och säkerhet Pdf, 40.2 kB.(7,5 hp)


Genus, säkerhet och krig Pdf, 40 kB. (7,5 hp)Termin 3

Masteruppsats Pdf, 144.8 kB. (30 hp)Termin 4 – Exempel på valbara kurser

Etik i politik och krig Pdf, 39.5 kB. (7,5 hp)


Europeisk säkerhet och krishantering Pdf, 40.5 kB. (7,5 hp)


Från diplomati till vilseledning: Påverkan genom strategiska narrativ Pdf, 40.6 kB. (7,5 hp)


Läskurs: Strategisk underrättelsetjänst Pdf, 122.3 kB. (7,5 hp)


Läskurs: Terrorismstudier Pdf, 59.3 kB. (7,5 hp)


Praktik Pdf, 279.3 kB. (30 hp)


De nordiska ländernas försvarspolitik och militärstrategi (7,5 hp) Pdf, 60.1 kB.


Dela: