Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner masterprogram politik och krig från HT20

Observera att utbudet av valbara kurser kan variera mellan varje programtillfälle!

Inriktning krigsvetenskap


Termin

kurs

Termin 1

2PK036 Militär maktutövning Pdf, 41.2 kB. (15 hp)


Course literature Use of Force Pdf, 413.7 kB.


2PK035 Metod Pdf, 40.5 kB. (15 hp)


Litteraturlista metod (15 hp) Pdf, 136.3 kB.Termin 2 – Exempel på valbara kurser

2PK062 Att studera krig: ontologi, epistemologi, kritik Pdf, 76.4 kB. (7,5 hp)


2PK063 Civil-militära relationer Pdf, 40.6 kB. (7,5 hp)


2PK064 Försvarsplanering och skapandet av militära maktmedel Pdf, 40.4 kB. (7,5 hp)


2PKO65 Läskurs: Civil-militära relationer Pdf, 40.6 kB. (7,5 hp)


2PK066 Läskurs: De nordiska ländernas säkerhets- och försvarspolitik Pdf, 40.2 kB. (7,5 hp)


2PK067 Läskurs: Genus och krig Pdf, 39 kB. (7,5 hp)


2PK068 Läskurs: Militärsociologi – en introduktion till studiet av militären genom ett inifrånperspektiv Pdf, 146.7 kB. (7,5 hp)


2PK069 Läskurs: Den historiska utvecklingen av specialförband Pdf, 38.6 kB. (7,5 hp)


2PK052 Magisteruppsats Pdf, 99.9 kB. (15 hp)


2PK071 Militärsociologi: en introduktion till studiet av militären genom ett inifrånperspektiv Pdf, 42.1 kB. (7,5 hp)


2PK070 Militär maktutövning, etik och modernitet Pdf, 41.2 kB. (7,5 hp)


2PK072 Moderna fredsfrämjande insatser Pdf, 40.9 kB. (7,5 hp)


2PK073 Specialförband i teori och praktik Pdf, 41.1 kB. (7,5 hp)


2PK074 Studiet av militära doktriner: Ledning, utbildning och transformation Pdf, 41 kB. (7,5 hp)


2PK079 Läskurs i ledarskap i kris och krig Pdf, 214 kB. (7,5 hp)


2PK080 Läskurs i samtida utmaningar i internationella fredsfrämjande operationer Pdf, 38.4 kB. (7,5 hp)


2PK081 Läskurs i resiliens Pdf, 171.2 kB. (7,5 hp)


2PK087 Kinas uppgång Pdf, 207.5 kB. (7,5 hp)


2PK088 The sit room: att omsätta amerikansk strategi Pdf, 208.1 kB. (7,5 hp)


2PK089 Resiliens i antropocenen Pdf, 144.4 kB. (7,5 hp)


2PK090 Ombudskrig, interventioner och täckoperationer Pdf, 39.7 kB. (7,5 hp)


2PK091 Genus, säkerhet och krig (7,5 hp) Pdf, 40 kB.


2PK095 De nordiska ländernas försvarspolitik och militärstrategi Pdf, 60.1 kB. (7,5 hp)

Termin 3 – Exempel på valbara kurser

2PK075 Läskurs: Försvarsplanering Pdf, 41.7 kB. (7,5 hp)


2PK077 Läskurs: Militär maktutövning, etik och modernitet Pdf, 40.8 kB. (7,5 hp)


2PK082 Praktik (30 hp) Pdf, 39.9 kB.


2PK085 Läskurs militära operationer med krigsavhållande syfte Pdf, 39.1 kB. (7,5 hp)


2PK076 Läskurs i militära doktriner: ledning, utbildning och transformation Pdf, 319.7 kB. (7,5 hp)


2PK086 Framställa en forskningsöversikt Pdf, 230.2 kB. (15 hp)Termin 4

2PK034 Masteruppsats Pdf, 93.1 kB. (30 hp)


Inriktning statsvetenskapTermin

kurs

Termin 1

2PK054 Politik, säkerhet och kris Pdf, 36.8 kB. (15 hp)


Course literature politics, security and crisis Pdf, 61.7 kB.


2PK053 Metod  Pdf, 54.8 kB.(15 hp)


Litteraturlista metod (15 hp) Pdf, 136.3 kB.

Termin 2 – Exempel på valbara kurser

2PK060 Etik i politik och krig  Pdf, 39.5 kB.

(7,5 hp)


2PK058 Europeisk säkerhet och krishantering  Pdf, 59.3 kB.(7,5 hp)


2PK078 Från diplomati till vilseledning: Påverkan genom strategiska narrativ Pdf, 40.6 kB. (7,5 hp)


2PK061Läskurs: Terrorismstudier Pdf, 59.3 kB. (7,5 hp)


2PK051 Magisteruppsats Pdf, 81.9 kB. (15 hp)


2PK059 Läskurs: Strategisk underrättelsetjänst Pdf, 122.3 kB. (7,5 hp)


2PK079 Läskurs i ledarskap i kris och krig Pdf, 214 kB. (7,5 hp)


2PK080 Läskurs i samtida utmaningar i internationella fredsfrämjande operationer Pdf, 38.4 kB. (7,5 hp)


2PK055 Politisk psykologi i krisskeenden Pdf, 45.1 kB.(7,5 hp)


2PK056 Läskurs i Policyanalys Pdf, 67.4 kB. (7,5 hp)


2PK057 Läskurs Länkar mellan utbildning och säkerhet Pdf, 40.2 kB.(7,5 hp)


2PK091Genus, säkerhet och krig Pdf, 40 kB. (7,5 hp)


2PK095 De nordiska ländernas försvarspolitik och militärstrategi Pdf, 60.1 kB. (7,5 hp)Termin 3

2PK092 Masteruppsats Pdf, 144.8 kB. (30 hp)Termin 4 – Exempel på valbara kurser

2PK060 Etik i politik och krig Pdf, 39.5 kB. (7,5 hp)


2PK058 Europeisk säkerhet och krishantering Pdf, 40.5 kB. (7,5 hp)


2PK078 Från diplomati till vilseledning: Påverkan genom strategiska narrativ Pdf, 40.6 kB. (7,5 hp)


2PK059 Läskurs: Strategisk underrättelsetjänst Pdf, 122.3 kB. (7,5 hp)


2PK061Läskurs: Terrorismstudier Pdf, 59.3 kB. (7,5 hp)


2PK041Praktik Pdf, 279.3 kB. (30 hp)


2PK095 De nordiska ländernas försvarspolitik och militärstrategi Pdf, 60.1 kB. (7,5 hp)


Dela: