Sök

Utbildnings- och kursplaner masterprogram politik och krig från HT20

Observera att utbudet av valbara kurser kan variera mellan varje programtillfälle!

Inriktning krigsvetenskap


Termin

kurs

Termin 1

2PK036 Militär maktutövningPDF (15 hp)


Course literature Use of ForcePDF


2PK035 MetodPDF (15 hp)


Litteraturlista metod (15 hp)PDFTermin 2 – Exempel på valbara kurser

2PK062 Att studera krig: ontologi, epistemologi, kritikPDF (7,5 hp)


2PK063 Civil-militära relationerPDF (7,5 hp)


2PK064 Försvarsplanering och skapandet av militära maktmedelPDF (7,5 hp)


2PKO65 Läskurs: Civil-militära relationerPDF (7,5 hp)


2PK066 Läskurs: De nordiska ländernas säkerhets- och försvarspolitikPDF (7,5 hp)


2PK067 Läskurs: Genus och krigPDF (7,5 hp)


2PK068 Läskurs: Militärsociologi – en introduktion till studiet av militären genom ett inifrånperspektivPDF (7,5 hp)


2PK069 Läskurs: Den historiska utvecklingen av specialförbandPDF (7,5 hp)


2PK052 MagisteruppsatsPDF (15 hp)


2PK071 Militärsociologi: en introduktion till studiet av militären genom ett inifrånperspektivPDF (7,5 hp)


2PK070 Militär maktutövning, etik och modernitetPDF (7,5 hp)


2PK072 Moderna fredsfrämjande insatserPDF (7,5 hp)


2PK073 Specialförband i teori och praktikPDF (7,5 hp)


2PK074 Studiet av militära doktriner: Ledning, utbildning och transformationPDF (7,5 hp)


2PK079 Läskurs i ledarskap i kris och krigPDF (7,5 hp)


2PK080 Läskurs i samtida utmaningar i internationella fredsfrämjande operationerPDF (7,5 hp)


2PK081 Läskurs i resiliensPDF (7,5 hp)


2PK087 Kinas uppgångPDF (7,5 hp)


2PK088 The sit room: att omsätta amerikansk strategiPDF (7,5 hp)


2PK089 Resiliens i antropocenenPDF (7,5 hp)


2PK090 Ombudskrig, interventioner och täckoperationePDFr (7,5 hp)


2PK091 Genus, säkerhet och krig (7,5 hp)PDF


2PK095 De nordiska ländernas försvarspolitik och militärstrategiPDF (7,5 hp)

Termin 3 – Exempel på valbara kurser

2PK075 Läskurs: FörsvarsplaneringPDF (7,5 hp)


2PK077 Läskurs: Militär maktutövning, etik och modernitetPDF (7,5 hp)


2PK082 Praktik (30 hp)PDF


2PK085 Läskurs militära operationer med krigsavhållande syftePDF (7,5 hp)


2PK076 Läskurs i militära doktriner: ledning, utbildning och transformationPDF (7,5 hp)


2PK086 Framställa en forskningsöversiktPDF (15 hp)Termin 4

2PK034 MasteruppsatsPDF (30 hp)


Inriktning statsvetenskap

Dela: