Sök

Utbildnings- och kursplaner officersprogrammet 18-21

Inriktning krigsvetenskap

Termin

kursPLAN

Termin 1

Grundkurs introduktion krigsvetenskapPDF


Grundkurs krigsvetenskap taktik teori markPDF


Grundkurs krigsvetenskap taktik teori marinPDF


Grundkurs krigsvetenskap taktik teori luftPDF


Grundkurs ledarskap 1PDF


Grundkurs militärteknik för OfficersprogrammetPDFTermin 2

Fysiskt stridsvärde


Grundkurs ledarskap 2PDF


Grundkurs krigsvetenskap översiktskurs militärstrategiPDFTermin 3

Grundkurs krigsvetenskap taktik tillämpning markPDF


Grundkurs krigsvetenskap taktik tillämpning marinPDF


Grundkurs krigsvetenskap taktik tillämpning luftPDF


Fortsättningskurs krigsvetenskap metodPDF


Fortsättningskurs krigsvetenskap irreguljär krigföringPDF


Fortsättningskurs krigsvetenskap uppsatsPDFTermin 4-5

Fortsättningskurs krigsvetenskap marktaktik tillämpningPDF


Fortsättningskurs krigsvetenskap marintaktik tillämpningPDF


Fortsättningskurs krigsvetenskap lufttaktik tillämpningPDF


VFU-specialiseringar CBRN, Fältarbete, Försörjning, Indirekt bekämpning, Ledningssystem, Luftvärn, Säkerhetstjänst:


Fortsättningskurs Militärteknik, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktningPDF


Fortsättningskurs Militärteknik, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunitionPDF


Fortsättningskurs Ledarskap i utbildning och truppföringPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, FunktionstaktikPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Ledning funktionsplutonPDF


VFU-specialisering Amfibie:


Fortsättningskurs Militärteknik, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktningPDF


Fortsättningskurs Militärteknik, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunitionPDF


Fortsättningskurs Ledarskap i utbildning och truppföringPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, AmfibietaktikPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Ledning amfibieskytteplutonPDF


VFU-specialisering Luftbevakning:


Fortsättningskurs militärteknik, Luftbevakning för stridsledningscentraloperatörenPDF


Fortsättningskurs militärteknik, Teknik för luftbevakningPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Grunder luftbevakning och identifieringPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Luftbevakning taktikPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Luftbevakning förbandsträningPDF


Fortsättningskurs Ledarskap i StrilsystemetPDF


VFU-specialisering Markstrid:


Fortsättningskurs Militärteknik, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktningPDF


Fortsättningskurs Militärteknik, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunitionPDF


Fortsättningskurs Ledarskap i utbildning och truppföringPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, TaktikPDF


Fortsättningskurs Krigsvetenskap, Ledning skytteplutonPDFTermin 6

Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, analysinriktningarPDF


Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, självständigt arbetePDF


Påbyggnadskurs Krigsvetenskap, Taktik tillämpning syntesPDF

Inriktning militärteknik

Inriktning nautik

Dela: