Sök

Närmast anhörig HOP21-23

I det här formuläret samlar vi in uppgifter om närmast anhörig.

Varför samlar vi in dina uppgifter?

Vi upprättar en lista över närmast anhöriga till våra studenter som går HOP programmet där det ingår en del resor under utbildningen. Som del i utbildningsadministrationen upprättar vi en s k anhöriglista, med namn, adress, telefonnummer, och relation till studenten. Syftet med denna lista är att vi snabbt ska kunna ta kontakt med anhöriga vid någon oförutsägbar kris/nödsituation.

Vilka rättigheter har du?

  • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
  • Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig.
  • Du har rätt att få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
    Du har rätt att få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
  • Du har rätt att dra tillbaka ett tidigare samtycke med effekt på framtida personuppgiftsbehandling.
  • Du har rätt att få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs för att informera om vår verksamhet eller om du ångrar ett tidigare samtycke, under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
  • Du har rätt få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (så kallad dataportabilitet).

Samtycke

Vi ber om samtycke enligt GDPR om medgivande att ta in information om två av dina närmast anhöriga. Denna information är frivillig att ge och så snart ni har slutat på FHS tas denna information bort.
Önskar du efter inläggandet av närmast anhörig, göra förändringar eller ta bort information kontaktar du Ingrid Lundblad – ingrid.lundblad@fhs.se
Jag tillhör * (obligatorisk)
Jag tillhör


Jag samtycker till att FHS samlar in uppgifterna ovan och att mina uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen. * (obligatorisk)
Jag samtycker till att FHS samlar in uppgifterna ovan och att mina uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Din e-post
Dela: