Sök

Studierektorer

Här kan du hitta studierektorer och deras kontaktuppgifter per ämne.

Vad gör en studierektor?

En studierektor ansvarar för utbildningens upplägg. Till exempel samordnar studierektorn det mesta som har med undervisningen att göra, planering av kursupplägg och vad som står i kursplanerna.

Du kan vända dig till din studierektor för information om till exempel:

  • Examination eller omtentamen
  • Lämna klagomål

Försvarshögskolans studierektorer

Officersprogrammet

Kersti Larsdotter

Studierektor, Docent, Universitetslektor

Kersti.Larsdotter@fhs.se +46 8-55342551

Officersprogrammet

Masterprogrammet

Eva Johansson

Senior rådgivare, Universitetsadjunkt

Eva.Johansson@fhs.se +46 8-55342649

Officersprogrammet

Fredrik Eriksson

Studierektor, Docent, Universitetslektor

Fredrik.Eriksson@fhs.se +46 8-55342860
Dela: