Sök

TSK 22-23 Information

Du som är antagen, alternativt reserv, till TSK 22-23 ska
senast 2022-04-01 ha meddelat FHS nedan information om dig själv.

Vi ber dig att ni registrera er med nedan information så snart som möjligt.

All eventuell mailkontakt du har med FHS skall ske till hans.ahlqvist@fhs.se.

Varför samlar vi in dina uppgifter?

Vi upprättar en lista över Er som kommit in på TSK22-23 både för er som är antagna men även reserver. Syftet med denna lista är att vi ska kunna komma i kontakt med Er inför kursstart samt få era personuppgifter för registrering på framtida kurser.

Vilka rättigheter har du?

  • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
  • Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig.
  • Du har rätt att få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
  • Du har rätt att få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
  • Du har rätt att dra tillbaka ett tidigare samtycke med effekt på framtida personuppgiftsbehandling.
  • Du har rätt att få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs för att informera om vår verksamhet eller om du ångrar ett tidigare samtycke, under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
  • Du har rätt få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (så kallad dataportabilitet).

Samtycke

Vi ber om samtycke enligt GDPR om medgivande att ta in nedan information. Så snart vi hämtat in all information tas den bort från studentportalen.

Önskar du efter inläggandet, göra förändringar eller ta bort information kontaktar du Ingrid Lundblad – ingrid.lundblad@fhs.se


Sista anmälningsdag är den 1 april kl 20.00


Jag är antagen eller har reservplats på  * (obligatorisk)
Jag är antagen eller har reservplats på
Utbildningsinriktning * (obligatorisk)
Utbildningsinriktning


Jag samtycker till att FHS samlar in uppgifterna ovan och att mina uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen. * (obligatorisk)
Jag samtycker till att FHS samlar in uppgifterna ovan och att mina uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen.


Dela: