Anpassa webbplatsen

Ändra textstorlek

Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Så här gör du för att ändra storleken i Internet Explorer:

Gå in under "Verktyg", välj "Internet-alternativ". Här finns en knapp som heter "Hjälpmedel". Kryssa i rutan för "Ignorera teckenstorleksinställningar". Nu kan du gå in och själv välja hur stora bokstäver du vill ha. Det gör du under "Visa", "Teckenstorlek".

Så här gör du för att ändra storlek i Safari och Chrome:

Håll ned knappen "Ctrl" och tryck samtidigt på kanppen "+" för att öka storleken.

Om du vill minska storleken på bokstäverna igen, håll ned knappen "Ctrl" och knappen "- ".

Så här gör du för att ändra storlek i Firefox:

I Firefox måste du först gå in under "Visa" och välja "Zoom" Välj att endast tecken ska zoomas. Håll sedan ned knappen "Ctrl" och tryck samtidigt på knappen "+" för att öka storleken. Om du vill minska storleken på bokstäverna igen, håll ned knappen "Ctrl" och knappen "- ".

Skärmstorlek

Försvarshögskolans webbplats är anpassad för att rymmas på en skärm med en upplösning på minst 1024x768 pixlar.

Färginställning

Du måste ha din dator inställd på minst 256 färger.

Lyssna på informationen

Du kan få webbsidor och nyheter upplästa genom att i anslutning till den aktuella sidan klicka på "Lyssna på sidan" som finns överst på sidan.