Forskning vid Försvarshögskolan

Försvarshögskolan bedriver forskning och studier inom följande områden:

Forskningsnyheter

  • Så kan man använda militära strategier mot cancer

    Kan militära strategier användas som inspiration för cancerforskning? Ja, det föreslår i alla fall David Gisselsson Nord, patolog och cancerforskare i Lund tillsammans med Robert Egnell, professor och strateg vid Försvarshögskolan, Stockholm i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Trends in Cancer.

    31 januari 2017

  • Ny avhandling om svenska sjöofficerare på 1500-talet

    Vem blev officer när den svenska flottan expanderade kraftigt på 1500-talet och vilka egenskaper var viktiga för att bli ett bra befäl? En ny avhandling i historia studerar den svenska flottans befäl under 100 år.

    19 januari 2017

Nyhetsarkiv forskning Prenumerera på nyheter