Forskning vid Försvarshögskolan

Försvarshögskolan bedriver forskning och studier inom följande områden:

Forskningsnyheter

  • Fördjupat samarbete mellan Sverige och Sydkoreas försvarshögskolor

    Under gårdagen undertecknades ett "Technical agreement" mellan Försvarshögskolan och Korea National Defense University (KNDU). Avtalet innebär ett fördjupat samarbete och utökat utbyte av studenter och personal, forskningssamarbete och besök.

    14 september 2017

  • Allvarlig utveckling i Jerusalem - bakgrund och analys

    De senaste åren har spänningarna ökat i Jerusalem och under sommaren har läget försämrats ytterligare. Försvarshögskolans forskare Björn Brenner bevakar händelseutvecklingen i staden och ger här en kort bakgrund till vad som nu sker.

    6 augusti 2017

Nyhetsarkiv forskning Prenumerera på nyheter