För en bättre värld - svensk säkerhetspolitik här och där

1 december 2008

Den 25 november 2005 omkom de svenska soldaterna Jesper Lindblom och Tomas Bergqvist vid ett attentat i Mazar-i-Sharif i Afghanistan. Med anledning av detta startade Jespers föräldrar Anna Jonsson och Leif Lindblom tillsammans med Stefan Jonsson Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne. Stiftelsen har som syfte att dela ut ett årligt stipendium om 10 000 kronor till en eller flera personer som är verksamma inom hela specialförbandssystemet som omfattar marinen, armén, flyget och Försvarsmaktens högkvarter.

2007 anordnades ett första minnesdagsseminarium av stiftelsen. Den 26 november 2008 var det dags igen och den här gången var det Försvarshögskolan som stod som värd. Temat var "För en bättre värld - säkerhetspolitik här och där".

Under seminariet kunde åskådarna lyssna och ställa frågor till Jan Eliasson, förre ÖB Johan Hederstedt, journalisten Johanne Hildebrandt, David Lega (föreläsare och coach) och Bengt-Åke Öhgren. Försvarshögskolans vicerektor kungjorde även att seminariet kommer att bli ett årligt återkommande arrangemang på Försvarshögskolan, vid samma tid.

Jan Eliasson delade med sig av sina tankar och erfarenheter i stort och smått i arbetet med att skapa en bättre värld

Anna Jonsson, Jespers mamma och ordförande i stiftelsen

Johan Hederstedt talade bland annat om Sveriges roll i internationella insatser

Johanne Hildebrandt delade med sig av krigsjournalistens perspektiv, framförallt hennes erfarenheter av att följa amerikanska trupper i Irak och svenska trupper i Afghanistan

David Lega lockade till många skratt med ett föredrag om att leva livet utifrån att ingenting är omöjligt

Bengt-Åke Öhgren var prästen som både döpte och begravde Jesper Lindblom

Relaterad information

Jesper Lindbloms stiftelse (extern länk, nytt fönster)