Björn Brenner gästforskare i Amman

13 oktober 2015

Försvarshögskolans Björn Brenner har utnämnts till Visiting Research Fellow vid Institut Français du Proche-Orient (IFPO) i Jordanien. IFPO är franska statens forskningsinstitut för mellanösternstudier och har verksamhet i Libanon, Irak, Palestina, Syrien och Jordanien. Med utnämningen följer ett års placering i Amman och Björn förblir medarbetare i Försvarshögskolan under denna tid.

Björn har tidigare haft svenska officiella uppdrag i Frankrike och är bland annat utbildad vid den franska officershögskolan för marinen, Ecole Navale.

Under året i Amman kommer Björn bedriva forskning inom ramen för sitt postdok-projekt Peacemaking Politics:

"Min postdok-forskning handlar om hur konflikter uppfattas ur ett regionalt perspektiv och vilka konfliktlösningsstrategier som främst förespråkas här. Jag kommer särskilt fokusera på de informella konfliktlösningstraditioner som finns i arabiskt samhälle och hur dessa har kommit att tillämpas på senare år. Parallellt undersöker jag även hur den typen av konfliktlösning skulle kunna användas för att bringa palestinier och israeler närmare varandra i en framtida förhandlingssituation."

Björn disputerade i januari 2015 på en avhandling om islamister vid makten i arabvärlden och hur har Hamas styrt Gazaremsan. Det går att följa Björns arbete och upplevelser i Mellanöstern via hans blogg, nåbar via Försvarshögskolans hemsida.