Analys: USA:s nya Mellanösternstrategi börjar nu ta form

1 juni 2017

Försvarshögskolans forskare Björn Brenner har bevakat USA:s president Donald Trumps uppmärksammade resa till Saudiarabien och Israel. Ur Trumps alla motsägelsefulla utspel framträder nu ändå konturerna kring en ny Mellanösternstrategi, skriver Brenner i Mänsklig Säkerhet.

Donald Trumps första utlandsresa som USA:s president gick till Saudiarabien och Israel. Valet av resmål skall ses som en tydlig signal om vilka utrikespolitiska prioriteringar presidenten avser göra under sina kommande år i Vita huset.

Under resans olika framträdanden återkom Trump gång på gång till sina strategiska huvudmål i regionen: att isolera Iran och begränsa dess internationella inflytande, att eliminera IS och andra likasinnade grupper samt, att bygga en stark allians mellan USA och de sunni-arabiska staterna.

I frågan om en eventuell lösning på Israel-Palestinakonflikten har presidenten tidigare svävat på målet. Tvåstatslösningen ses inte längre som en självklarhet. Denna till synes förändrade policy har tagits emot med besvikelse och oro av bland annat EU:s medlemstater.

Brenner menar dock att Trumps uttalanden om att vara öppen för både en enstats- och tvåstatslösning bara skall ses i ljuset av den affärsman han är.

Trump har inte övergivit tvåstatslösningen - han bryr sig bara inte om detaljerna i en eventuell fredslösning. Ett fredsavtal är i Trumps ögon ett avtal vilket som helst. En överenskommelse skall träffas och för detta krävs ett givande och tagande av alla inblandade.

Brenner skriver att det kanske trots allt är Trumps affärsmässiga och emotionellt frånkopplade inställning till Mellanöstern och konflikterna där som faktiskt skulle kunna leda i positiv riktning. Den förnyade isoleringen av Iran kommer dock motverka detta och leda till ökade spänningar mellan sunni- och shia-lägren.

Läs hela Björns analys av USA:s nya Mellanösternstrategi i Mänsklig Säkerhet:
http://manskligsakerhet.se/2017/06/01/israel-pressas-pa-eftergifter-i-trumps-nya-mellanosternstrategi/

Läs Björns analys av Trumps utsikter att lösa Israel-Palestinakonflikten i Göteborgsposten:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/affärsmässig-trump-kan-lösa-israel-palestina-konflikten-1.4293433

Intervju med Björn i TV-kanalen i24 om Trumps Mellanöstern-besök:
https://www.youtube.com/watch?v=IzV9V9a10vI&feature=youtu.be

Foto: United States Department of State

Kontakt:

Björn Brenner
Disputerad forskare
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

bjorn.brenner [at] fhs.se