Krisberedskapsutbildning om hot och säkerhet inom livsmedelskedjan

18 juni 2017

Försvarshögskolans institut för högre totalförsvarsutbildning, IHT, har nyligen genomfört en unik utbildning i samarbete med Western Institute for Food Safety and Security (WIFSS). Ämnet var hot och säkerhet inom livsmedelskedjan. Deltagarna kom från svenska myndigheter och regeringskansliet, syftet var att stärka krisberedskap och totalförsvar.

Inom ramen för projektet "Samhällssäkerhet och civilt försvar inom jordbrukssektorn och livsmedelskedjan" besökte Jordbruksverket tillsammans med Försvarshögskolan, Livsmedelsverket och SVA det amerikanska institutet Western Institute for Food Safety and Security (WIFSS), i december 2016.

Delegationen fick under besöket möjlighet att genomföra kursen Principles of Preparedness for Agroterrorism and Food Systems' Disasters. Kursen ger kunskap och metoder för att kunna identifiera, möta och hantera agroterrorism samt implementera en ökad medvetenhet för antagonistiska hot inom sektorns krisberedskap

Nu har Försvarshögskolan tagit kursen till Sverige med syfte att skapa en motsvarande kurs för den svenska jordbrukssektorn och livsmedelskedja. De 40 deltagarna fick förutom att delta i kursen möjlighet att vara med och utveckla den svenska versionen vid en avslutande workshop dag.

WIFSS är ett institut tillhörande University of California, Davis, under ledning av the School of Veterinary Medicine och College of Agricultural and Environmental Sciences. Dess uppdrag är att bedriva forskning och utbildning för att bidra till en ökad global livsmedelssäkerhet i alla delar av livsmedelskedjan, från jord till bord. På uppdrag av U.S. Department of Homeland Security (DHS) erbjuder WIFFS utbildningar om agroterrorism och "all-hazards disasters".

Kontakt:

Lars Hedström
Avdelningschef
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

Lars.Hedstrom [at] fhs.se