Vill du bli officer? Ansök nu!

1 december 2017

Nu kan du som har genomfört, eller nu genomför, militär grundutbildning eller motsvarande söka till officersprogrammet som startar höstterminen 2018. Ansökan är öppen 1 december–31 januari.

Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet har tre inriktningar: krigsvetenskap, militärteknik och nautik. Du väljer en av dessa beroende på din bakgrund och ditt intresse. Efter avslutade och godkända studier blir du fänrik i Försvarsmakten.

Vem är du?

Kanske jobbar du idag som soldat, sjöman eller gruppbefäl och känner att det är dags för nästa steg i karriären? Kanske gör du just nu din grundutbildning? Eller så är du inte längre verksam inom försvaret men har en militär grundutbildning och vill återvända till Försvarsmakten i en ny roll? Du är ansvarstagande och intresserad av att leda och motivera andra människor, och få dem att gemensamt arbeta för att nå uppsatta mål.

Akademiska studier och praktisk utbildning

På officersprogrammet får du under tre år succesivt fördjupa dina kunskaper i den inriktning du valt. Huvudämnet för den krigsvetenskapliga och nautiska inriktningen är krigsvetenskap, och för den militärtekniska inriktningen är militärteknik huvudämnet. Under en stor del av studietiden kommer du sitta med huvudet i böcker och springa mellan föreläsningar, men du får under två terminer också möjlighet att praktiskt tillämpa dina nya kunskaper vid någon av Försvarsmaktens skolor i landet. Förutom studier i ledarskap får du också under hela studietiden kontinuerligt öva dig för din kommande chefsroll.

Förmåner under utbildningen

Som student på officersprogrammet och kadett i Försvarsmakten bor och äter du kostnadsfritt på Militärhögskolan Karlberg i Solna, dit också huvuddelen av dina studier är förlagda. Dessutom får du dagpenning (140 kronor per dag), fria hemresor de helger du inte tjänstgör, kläder, utrustning och försäkringsskydd.

Till officersprogrammet och ansökan.