Bokningsvillkor

Din anmälan är bindande, nedan finner du de villkor som gäller om du ändå skulle behöva boka av eller boka om din plats.

Ombokning och avbokning

Vid ombokning eller avbokning 30 dagar eller närmare utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften. För utbildningar där internat förekommer kan kostnad för logi behöva debiteras. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag/organisation efter samråd med Försvarshögskolan.

Full återbetalning av kursavgift medges vid akut sjukdom eller skada hos deltagare eller nära anhörig som är av den art att man bedöms inte kunna delta. Detta ska kunna styrkas med läkarintyg.

Inställd eller flyttad utbildning

Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.

Betalning

Kursavgift betalas i efterskott vid genomförd utbildning. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen genomförs enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Avtal om uppdragsutbildning får endast ingås med juridiska personer. Enskilda näringsidkare eller fysiska personer kan inte komma i fråga som köpare av uppdragsutbildning.