Försvarshögskolans kandidatprogram

Försvarshögskolans kandidatprogram ger dig en omfattande utbildning i det som är vår särskilda profil – kriser och krig. Varför uppstår de, hur analyserar vi dem, hur används militära och civila resurser i dem, och hur hanterar vi kriser och effekterna av krigshandlingar? Det treåriga programmet leder till en kandidatexamen i militärhistoria eller statsvetenskap.

Om programmet

Försvarshögskolans kandidatprogram är ett treårigt utbildningsprogram som leder till kandidatexamen inom Statsvetenskap eller Militärhistoria.

Två inriktningar

Kandidatprogramet har två inriktningar: statsvetenskap och militärhistoria. Du kan läsa mer om det båda inriktningarnas innehåll under fliken Inriktningar.

Framtid och arbetsmarknad

Utbildningen ger dig de strategiska och analytiska verktygen för att arbeta med olika perspektiv på samhällssäkerhet, exempelvis som analytiker, utredare eller handläggare. Kunskaper inom statsvetenskap och militärhistoria är viktiga för flera aktörer inom den offentliga verksamheten på central, regional och lokal nivå både nationellt och internationellt. Delar av det privata näringslivet och ideella verksamheter i samhället har också behov av dessa kompetenser.

Möjligheter till praktik

I slutet av programmet finns möjlighet att göra en termins praktik, nationellt eller internationellt, eller läsa en kurs på antingen Försvarshögskolan eller annat lärosäte. Därmed erbjuds du en god möjlighet till arbetslivskoppling under utbildningen.

Den pedagogik som tillämpas i utbildningen, med flera praktiska inslag som spel och övningar, är ett uppskattat inslag bland studenter.

Aktuell forskning

Forskningen vid Försvarshögskolan och framväxten av både den statsvetenskapliga och den milittärhistoriska inriktningen har sin bak­grund i ett behov av kunskap inom krishanterings- och säker­hets­sektorn. Som student får du på olika sätt del av professions­erfarenheter under utbildningen.

Kursinformation

Omfattning

180 högskolepoäng

Utbildningsnivå

Grundnivå.

Behörighet

Inriktning statsvetenskap: Engelska B och Samhällskunskap A, alternativt Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2. Inriktning militärhistoria: Engelska B och Historia A, alternativt Engelska 6 och Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2.

Studietakt

Helfart.

Kursort

Stockholm.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt