Officersprogrammet

Du kan ansöka till Officersprogrammet 1 december–31 januari. Då söker du som redan har gjort eller just nu genomför militär grundutbildning.

En högskoleutbildning i uniform

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder fram till officersexamen. För att kunna bli antagen till Officersprogrammet måste du ha genomfört en militär grundutbildning.

En chefsutbildning

Varje år antas mellan 100-150 personer till Officersprogrammet. Antalet utbildningsplatser styrs av Försvarsmaktens personalbehov. Efter utbildningen kan du bli anställd som officer i Försvarsmakten - ett yrke som erbjuder många olika karriärmöjligheter. Du kan exempelvis tjänstgöra som chef vid något förband och leda utbildning av soldater och sjömän, du kan också tjänstgöra i staber nationellt och internationellt. Du har också möjlighet att bli anställd som deltidstjänstgörande officer och tjänstgöra under vissa perioder parallellt med en civil karriär.

Personligheten är viktig

Väljer du att bli officer så tar du på dig att värna om vårt lands säkerhet – i väpnad strid om nödvändigt. Som officer är du chef och utövar makt, ett förtroende du fått av det svenska folket. Du kan behöva fatta beslut som leder till såväl materiell förstörelse som att människor dödas eller skadas – också ditt eget liv kan hotas. Få yrken innebär en så tung ansvarsbörda. Detta kräver att du har goda ledaregenskaper men också förmåga till empati och analytiskt tänkande.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen är lång och innehåller många steg - allt med syfte att få fram lämpliga kandidater. För att kunna antas måste du ha tidigare erfarenhet från Försvarsmakten. Läs mer om detta under fliken Behörighetskrav.

Förmånlig utbildning

Officersprogrammet genomförs av Försvarshögskolan i Stockholm och omfattar både praktiska och teoretiska studier. Större delen av utbildningen sker på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm, förutom två terminer som genomförs på Försvarsmaktens skolor. När du läser på Officersprogrammet är du dels högskolestudent på Försvarshögskolan men också officersaspirant i Försvarsmaktens kadettbataljon. Utbildningen omfattar förmåner som boende, mat, hemresor, kurslitteratur och dagpenning. Detta gör att du inte behöver ta några studielån. Medelåldern bland de antagna är 24 år och 17 procent är kvinnor.

Anmälan

Kursinformation

Omfattning

180 högskolepoäng

Studietakt

100%, start HT 2017

Kursort

Stockholm + Försvarsmaktens skolor runtom i Sverige

Ansvarig enhet

Kontakt