Uppdragsutbildningar

Försvarshögskolan genomför både civila och militära utbildningar på uppdrag av olika beställare, exempelvis Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Olika målgrupper

Försvarshögskolans uppdragsutbildningar riktar sig till olika målgrupper inom såväl näringsliv som det offentliga Sverige, inklusive de politiska nivåerna.

Endast juridiska personer kan köpa uppdragsutbildningar. Privatpersoner och enskilda näringsidkare kan inte köpa uppdragsutbildningar.

Försvarshögskolan har uppdragsutbildningar inom följande områden: