Frågor och svar om uppdragsutbildningar

Kan jag som privatperson anmäla mig till, eller köpa, en uppdragsutbildning?

Nej. Fysiska personer, det vill säga privatpersoner, kan inte anmäla sig till, eller köpa, uppdragsutbildningar. Beställare av uppdragsutbildningar kan till exempel vara företag, svenska statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Observera att enskild näringsidkare (också känt som enskild firma) också räknas som en fysisk person. Därför kan inte heller enskilda näringsidkare köpa uppdragsutbildning.

Vilka rättigheter har jag och vilka regler gäller för mig som studerande på en uppdragsutbildning?

Du räknas inte som student i högskoleförordningens mening, därmed har du inte rätt till studiemedel, och du omfattas inte heller av regler för likabehandling av studenter eller den obligatoriska personskadeförsäkringen. Istället för högskoleförordningen gäller för uppdragsutbildning "Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor" (2002:760).

Kan jag få examensbevis eller kursintyg?

Ja, om kursen eller utbildningen du deltar i ger högskolepoäng så kan Försvarshögskolan utfärda kurs- eller studieintyg eller i tillämpliga fall examensbevis. Dessa utfärdas på begäran. För studieintyg, mejla studieintyg [at] fhs.se och uppge dina personuppgifter samt vilken utbildning du önskar få intyg på. För examensbevis, se sidan om Examen (länk till höger) för mer information.

För uppdragsutbildning som inte ger högskolepoäng utfärdas kursintyg bara om uppdragsgivaren och Försvarshögskolan har kommit överens om att det ska göras.

Kan jag få anstånd med studiestarten eller göra studieuppehåll?

Det är upp till uppdragsgivaren att avgöra frågor om anstånd och studieuppehåll.

Kan jag få meriter från tidigare studier eller reell kompetens erkända, istället för att delta i del av eller hela uppdragsutbildningen?

Ja, om uppdragsgivaren har beslutat att så får göras, och om Försvarshögskolan bedömer att dina tidigare studier eller din reella kompetens motsvarar innehållet i kursen eller utbildningen i fråga. Läs mer under rubriken "Information för dig som är studerande på uppdragsutbildning" på sidan Tillgodoräknande eller erkännande inom uppdragsutbildning (länk till höger).