Informationssäkerhet

Kurser i informationssäkerhet vid Försvarshögskolan. Utbildningarna genomförs på uppdrag.

Chief Information Assurance Officer-utbildning
Denna utbildning är direkt riktad till dig som är ansvarig för den strategiska informationshanteringen inom en central, regional eller lokal myndighet eller inom näringslivet.

Kurs i informationssäkerhet för chefer
Försvarshögskolans chefskurs i informationssäkerhet riktar sig till organisationschefer med personal- och budgetansvar, främst inom offentlig sektor. Kursen ger insikt i hur olika krav på administrativ- respektive teknisk säkerhet påverkar verksamheten och de beslut som fattas. Kursen ges i samarbete med Försvarets radioanstalt (FRA).