RUP - Rekrytering och urval av personal

Kursen riktar sig till alla som någon gång rekryterar personal. Vi fokuserar på själva intervjusituationen där vi arbetar med intervjumetodik. För att få effekt av utbildning får deltagarna själva en rejäl duvning i vad personlighet är, och på vilket sätt det har samband med arbetsprestation.

De flesta av oss har egentligen aldrig funderat över vilka frågor vi ställer vid en intervjusituation eller hur dessa egentligen är kopplade till den tjänst som är utlyst. Vi vet mycket mer idag än vad vi gjorde för bara tio år sedan om vilken typ av frågor som faktiskt har bäring mot ett lyckat urval, varför inte använda sig av denna kunskap?

Rekrytering och urval av personal (RUP) syftar till att kunna göra personbedömningar med hjälp av intervjuer.

Under kursen varvas teoretiska inslag med praktiska övningar kring:

  • Personlighetsteorin OCEAN (Big Five).
  • Den egna personlighetsprofilen.
  • Egna brister i bedömningen av andra personer.
  • Nyttan med beteendefrågor vid urvalsintervjuer.
  • Genomförande av urvalsintervjuer med hjälp av beteendefrågor.

Kursen riktar sig till chefer, ledare, intern- och extern­konsulter, personaltjänstemän eller andra som arbetar med rekrytering av personal.

Kurstillfällen 2018

  • 12-13 april 2018

Anmälan

Du anmäler dig genom att följa länken Anmäl dig här (i höger kolumn).

Kursen är öppen för personer verksamma i offentlig förvaltning eller andra företag och organisationer, som är juridiska personer, om kursavgift betalas av dessa.

Kursinformation

Omfattning

2 dagar. Kursen är ej poänggivande.

Studietakt

Helfart

Behörighet

Inga förkunskaper krävs.

Studieort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursavgift 7 500 kr. exkl moms. I priset ingår kurslitteratur, för- och eftermiddagskaffe samt lunch dag 1 och förmiddagskaffe samt lunch dag 2. Ev. kostnader för boende och resor tillkommer. (Deltagarna ordnar boende själva.)

Övrigt

Kursen kan ställas in vid för lågt deltagarantal.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt