(SCU) Strategisk chefsutveckling

Ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå

Syfte med programmet

Programmet Strategisk chefsutveckling vid Försvarshögskolan är en ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer.

Programmet fokuserar på att utveckla dig i ditt strategiska ledarskap.

Programmet riktar sig till dig som redan har en chefsbefattning på strategisk nivå eller väntas tillträda en sådan inom kort.

Programmet ger dig verktygen för att utveckla din förmåga att:

  • Vara chef i offentlig förvaltning och i större organisationer.
  • Utöva strategiskt ledarskap i en osäker och komplex värld.
  • Tänka och kommunicera strategiskt samt förstå och tolka omvärld och framtid.
  • Vara förebild, kulturbärare och kulturskapare.
  • Utveckla dig själv och ditt ledarskap.

Programdeltagare föreslås av sin arbetsgivare. För mer information, kontakta Lars Hedström eller Per-Åke Mårtensson.

Kursinformation

Omfattning

Kursen pågår under ett år, från augusti 2017 till juni 2018, och omfattar tre programområden.

Studietakt

Kursen är ej poänggivande. Efter avslutad kursomgång erhålls ett kursintyg.

Studieort

Stockholm

Kostnad

Kostnaden för varje enskild områdesmodul är 30 000 SEK. Programkostnad för hela programmet är 150 000 SEK. Mer information finns under fliken "Kurstillfällen och anmälan".

Sista anmälningsdag

18 maj 2017

Övrigt

Programmet är en uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontaktperson

Lars Hedström
Avdelningschef
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , enheten för uppdragsutbildning

Lars.Hedstrom [at] fhs.se

Kontaktperson

Per Åke Mårtensson
Strategisk rådgivare
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , enheten för uppdragsutbildning

PerAke.Martensson [at] fhs.se